Beleidsadviseur onderwijsinnovatie en liaison Npuls

Werken bij UNL

Contact

Myrte Berendse

Domeinleider Onderwijs

Als beleidsadviseur onderwijsinnovatie ben je de liaison vanuit UNL in het programma Npuls waarin mbo-scholen, hogescholen en universiteiten gezamenlijk bouwen aan een toekomstbestendige onderwijssector. Daarnaast draag je binnen UNL bij aan een aantal relevante dossiers op het gebied van onderwijsinnovatie en digitalisering.

Contact

Myrte Berendse

Domeinleider Onderwijs

Functieomschrijving

Over het programma Npuls 

Op 1 juli 2023 is Npuls gestart, een achtjarig programma van Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad en SURF. In het programma werken alle publieke mboinstellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten én de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Iedere partner heeft een eigen rol in het programma. De sectorverenigingen zorgen voor draagvlak voor Npuls in hun achterban en vormen de brug tussen het programma en hun sector. SURF is penvoerder van het programma en uitvoerder van activiteiten in het programma, met name binnen de digitale sectorvoorzieningen. Het programma bestaat uit digitale sectorvoorzieningen, een kennisinfrastructuur met daarin Centers for Teaching & Learning, en transformatiehubs en pilothubs. Bij alle onderdelen zijn inhoudelijke experts uit de onderwijssector betrokken (aanvoerders) en programmamanagers of projectleiders (in dienst van Npuls). Daarnaast heeft elke instelling een Npuls-sleutelteam met de belangrijkste spelers in de instelling rondom digitalisering, onderwijsbeleid, informatievoorziening, bibliotheken, onderwijsuitvoering en - organisatie, en HRM/professionalisering. Alle sectorverenigingen en SURF hebben een liaison aangesteld. 

Over de functie van beleidsadviseur en liaison Npuls 

Als beleidsadviseur onderwijsinnovatie ben je de liaison Npuls vanuit de Universiteiten van Nederland en neem je deel aan het regieteam Npuls. Je bent aanspreekpunt voor zaken aangaande de universiteiten en vervult in meerdere opzichten een actieve schakelrol tussen de sector (universiteiten en hun sleutelteams), het programma, en relevante derden. Daarnaast stem je af met de collega’s in het regieteam om samen te zorgen dat Npuls goed blijft lopen. 

Als Npuls liaison vanuit UNL: 
• Zorg je ervoor dat de universitaire sector wordt betrokken bij strategische besluitvorming in het programma en stem je met de achterban af over de impact van (activiteiten van) het programma binnen de onderwijsinstellingen; 
• Coördineer je de agendering van programmagerelateerde zaken in de ambtelijke en bestuurlijke organen van UNL en ondersteun je de bestuurders die UNL vertegenwoordigen in de stuurgroep Npuls; 
• Werk je samen met collega’s uit het regieteam aan het uitdenken van oplossingen voor programmabrede vraagstukken en de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen; 
• Adviseer je over de strategische beslissingen in het programma en bij de (doordenking en uitvoering van de) tactische uitwerking in de uitvoering. Hiertoe heb je ook enkele programmaonderdelen van Npuls in portefeuille; 
• Acteer je binnen UNL als ambassadeur voor het programma (gezamenlijk met de UNLstuurgroepleden) en draag je bij aan de communicatie hierover met de universiteiten. 
• Leg je verbinding tussen ontwikkelingen van Npuls en de andere domeinen en collega’s binnen het UNL bureau; 
• Ben je het contact van Npuls met de universiteiten en onderhoud je contact met de sleutelteams en relevante universitaire netwerken. 

Daarnaast draag je binnen UNL bij aan de advisering en ondersteuning op een aantal dossiers op het gebied van onderwijsinnovatie en digitalisering. Dit doe je op onderwerpen die verwant zijn aan het Npuls programma of daaruit voortkomen, zoals: flexibilisering, digitalisering en onderwijs, docentprofessionalisering of thema’s op het snijvlak van onderwijsinnovatie, ketenregie en IT/systeemvraagstukken. Je draagt bij aan het formuleren van en adviseren over standpunten van UNL en de voorbereiding van overleggen met ministeries, andere sectorverenigingen, SURF, en relevante ketenpartners zoals Studielink. 
 

De taakverdeling binnen team onderwijs is flexibel, en afhankelijk van de actualiteit. Je vervult ook een coachende rol naar minder ervaren beleidsmedewerkers binnen het team. 

Over de rol 

De instellingen zijn zelf eigenaar van de (digitale) transformatie die in de instellingen plaatsvindt. Ook Npuls heeft programmamanagers en aanvoerders op de verschillende thema’s. Vanuit jouw rol als sectorvertegenwoordiger acteer je op stelselniveau in een complex samenspel van spelers. Je hebt oog voor het moment waarop plannen ter besluitvorming aan de sectorraden of andere stakeholders moeten worden voorgelegd. Je weet vorm te geven aan het proces van bestuurlijk besluitvorming binnen UNL en met relevante derden, bijvoorbeeld bij besluiten over sectorbrede adoptie van producten of afspraken, of als Npuls bij het realiseren van plannen of ambities tegen wettelijke belemmeringen aanloopt of aanbevelingen heeft voor het onderwijsstelsel. Daarnaast houd je als lid van het regieteam samen met de andere partners ook de gezamenlijkheid in het oog. Het gaat om complexe vraagstukken, met een hoge mate van integraliteit en soms tegenstrijdige belangen. Je weet je goed te verstaan tot uiteenlopende partijen en je kan omgaan met onzekerheid. Je hoeft geen inhoudelijk expert te zijn, maar je hebt wel voldoende affiniteit met de genoemde ontwikkelingen om als sparringpartner op te treden voor de ambtelijke netwerken en bestuurders.

Functie-eisen

• Een afgeronde WO masteropleiding en tenminste 5 jaar werkervaring 
• Ervaring op het gebied van onderwijsinnovatie en digitalisering; 
• Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke beleidsomgeving; 
• Het vermogen complexe zaken helder te verwoorden  
• Hands-on mentaliteit in combinatie met een goed ontwikkeld bestuurlijk inzicht 
• Goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden - het vermogen om te kunnen schakelen tussen verschillende doelgroepen (experts, bestuurders, ministeries, 3 ambtelijke netwerken) en met oog voor de verschillen binnen die doelgroepen en tussen universiteiten 
• Een teamplayer die in staat is ideeën en personen met elkaar te verbinden. 
• Ervaring binnen de hoger onderwijssector, en kennis van universitaire systemen is een pre; 
• Je bent ambitieus, reflecteert en je staat open voor feedback. Je bent gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Wat krijg je?

Salaris

Schaal 13 CAO Nederlandse Universiteiten

Wekelijkse uren

38 (32 uur bespreekbaar)

Vakantie

20

Trainingsmogelijkheden

Heel veel mogelijkheden

Sollicitatieprocedure

  1. Stuur je motivatiebrief en cv zo snel mogelijk, maar liefst voor 28 november naar vacature@unl.nl, tav Lotte Ophey.
  2. 1e gesprek op kantoor donderdagmiddag 7 december
  3. 2e gesprek op kantoor 
  4. Arbeidsvoorwaardengesprek (digitaal of op kantoor)
  5. Start bij UNL! 

Contact

Wil je meer weten of heb je vragen over deze rol, neem dan contact op met Myrte Berendse, domeinleider onderwijs, via 06-45536659 of berendse@unl.nl. Meer informatie over UNL kun je vinden op www.universiteitenvannederland.nl.