Print
 
 

Universiteiten zetten in op studentsucces

Universiteiten streven ernaar om studenten te inspireren en te begeleiden tijdens hun studie, waarbij het behalen van een diploma het uiteindelijke doel is. Dit doen universiteiten door zich ervoor in te zetten dat studenten instromen op de juiste plek, of daar zo snel mogelijk terechtkomen, en door studenten te faciliteren bij het maken van keuzes voor activiteiten binnen en buiten de studie die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. 

 

Thema's:

Studenten zijn tevreden over studiebegeleiding en studielast

Studenten stromen door naar de juiste plek

Universiteiten bieden een omgeving waarin studenten zich goed kunnen ontwikkelen

 


Studenten zijn tevreden over studiebegeleiding, studielast en uitdagend onderwijs


Jaarlijks worden alle studenten in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête. In deze enquête worden studenten gevraagd om verschillende onderdelen van hun studie, zoals de studiebegeleiding en studielast, te beoordelen op een schaal van 1 tot 5. Uit de resultaten van de enquête van 2019 blijkt dat studenten tevreden zijn over de studielast van hun opleiding en de mogelijkheden en kwaliteit van de studiebegeleiding op hun universiteit. Alle universiteiten hebben studieadviseurs op opleidings- of facultair niveau die studenten helpen met concreet studieadvies en studie-gerelateerde begeleidingsvragen, zoals zaken rondom het onderwijsprogramma, het bindend studieadvies en exameneisen. Daarnaast verwijzen studieadviseurs studenten door naar andere onderwijsprofessionals wanneer er een extra ondersteuningsbehoefte is. Zij verwijzen bijvoorbeeld door naar studentendecanen indien er voorzieningen moeten worden geregeld of voor verder advies over (studie)ondersteuning, en verwijzen door naar studentenpsychologen voor psychologische ondersteuning. Meer informatie is te vinden op onze informatiepagina over studentenwelzijn. 

 

 Studenten stromen door naar de juiste plek


In het Nederlandse onderwijssysteem worden scholieren relatief vroeg – bij de start van de middelbare school – ingedeeld op onderwijsniveau. Dit bepaalt in grote mate hun verdere onderwijscarrière: eerstejaars bachelorstudenten van hogescholen zijn vaak afkomstig van de havo en eerstejaars bachelorstudenten van universiteiten komen doorgaans van het vwo. Van de universitaire bachelorstudenten die gestart zijn in 2014 heeft 59% van de studenten vier jaar later een diploma behaald bij de oorspronkelijke wo-opleiding en studeert 15% van de studenten nog aan de oorspronkelijke opleiding. Maar niet alle studenten zitten in één keer op de goede plek. Een deel van de bachelorstudenten stroomt door naar een andere wo-opleiding (16%), of gaat een opleiding in het hbo volgen (7%). Om de doorstroom van hbo naar wo mogelijk te maken, bieden universiteiten schakelprogramma’s aan voor hbo studenten die een master aan een universiteit willen volgen. Jaarlijks maken ruim 5000 studenten gebruik van deze mogelijkheid. Meer informatie is te vinden op onze informatiepagina over schakeltrajecten.  

 

 

 


Universiteiten bieden een omgeving waarin studenten zich goed kunnen ontwikkelen


Universiteiten streven ernaar om een uitdagende omgeving te creëren waarin studenten geïnspireerd raken door zowel docenten als medestudenten. Uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête blijkt dat studenten tevreden zijn over de uitdaging die hun opleiding biedt en de ruimte die studenten krijgen om binnen hun opleiding hun eigen interesse te volgen.