Print
 
 

Tenure Track

Universiteiten willen internationaal excelleren in onderzoek en onderwijs. Dat kan niet zonder getalenteerde jonge onderzoekers. Loopbaanbeleid is een belangrijk zodat talent op de juiste plek terecht komt. Daarmee kunnen ze het beste uit zichzelf en hun onderzoek halen. Het tenure trackbeleid biedt kansen voor het aantrekken en behouden van jong talent. In een tenure track moeten onderzoekers in een bepaalde tijd bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van de universiteit. Vaak worden zij eerst universitair docent, wanneer zij geschikt zijn kan een baan als universitair hoofddocent of hoogleraar in het verschiet liggen. Het tenue trackbeleid op universiteiten kan zich richten op verschillende thema’s, waarbij er hieronder vijf worden uitgelicht:

 

Wetenschappelijke onafhankelijkheid en zichtbaarheid

 • Een tenure tracker doet onafhankelijk onderzoek in goede omstandigheden en is daarmee geen assistent van een andere onderzoeker. Dit betekent ook dat de tenure tracker zichtbaar is binnen de organisatie en binnen de onderzoeken waar hij/zij aan meewerkt.
   

Helder loopbaanperspectief

 • Een tenure tracker werkt toe naar een vaste baan. Dit kan een vaste baan zijn als universitair docent (UD), maar ook als universitair hoofddocent (UHD) en eventueel doorstromend naar een hoogleraarschap. Niet alle tenure tracks leiden hiertoe. Een goede monitoring gedurende het traject is essentieel, zodat de betrokkenen weten waar zij aan toe zijn en ondersteuning krijgen naar een volgende carrièrestap. Wanneer een tenure tracker niet voldoende geen vaste aanstelling kan krijgen als wetenschapper, krijgt hij of zij begeleiding bij het zoeken naar een passende baan buiten de universiteit.
   

Faciliteer/stimuleer ontwikkeling

 • Tenure trackers krijgen ondersteuning bij hun ontwikkeling. Deze ondersteuning kan bestaan uit het aanbieden van verschillende cursussen, mentoring, ondersteuning et cetera.
   

Mentoring, feedback en evaluatie

 • De tenure tracker kan zich optimaal ontwikkelen wanneer het duidelijk is waar diegene in zijn/haar ontwikkeling staat. Duidelijke criteria, tussentijdse feedback en regelmatige evaluaties helpen hierbij.
   

Gelijke kansen

 • Diversiteit in het personeelsbestand verbetert de prestaties van de organisatie. Het treffen van maatregelen moet bijdragen aan het in evenwicht brengen van het aantal mannen en vrouwen die een tenure track volgen. Dit thema kan zich ook richten op andere vormen van diversiteit in het personeelsbestand.