Print
 
 

Verslag Seminar Gender - 21 juni 2016

                                                

De VSNU organiseerde op dinsdag 21 juni 2016 het Seminar Gender over de vraag hoe we de diversiteit onder ons wetenschappelijk personeel vergroten. Meer dan 80 collegeleden, decanen, HR-directeuren en diversity officers wisselden tijdens het Seminar good practices uit: wat werkt om het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies te vergroten en wat werkt niet?
 
Opening: niet praten, maar actie!
Dagvoorzitter Karen van Oudenhoven (chief diversity officer van de VU) zette bij de opening van het Seminar stevig in. Het Seminar is niet de volgende bijeenkomst waar alleen maar gepraat wordt, maar we zijn op zoek naar concrete acties! In een openingsgesprek met Jan de Jeu, vicevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en bestuurlijk trekker binnen de VSNU, vroeg Van Oudenhoven dan ook direct naar de acties die de VSNU en de RUG concreet ondernemen. Dhr. De Jeu lichtte toe dat er al veel gebeurd, maar dat de cijfers laten zien dat het niet genoeg is. Het aandeel vrouwen neemt nog niet snel genoeg toe en vandaag gaan we dus op zoek naar aanvullende acties.
 
Good practices centraal in parallel sessies
Na dit openingsgesprek gingen de deelnemers uit elkaar in twee rondes met steeds drie parallelsessies. De eerste ronde stond in het teken van ‘blikken van buiten’. Deelsessies werden verzorgd door de Universiteit Keulen, Accenture en onderzoeksinstituut FOM. De tweede ronde stond in het teken van ‘leren van elkaar’. De Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam en Wageningen Universiteit en Researchcentrum verzorgden de sessies. De presentaties en verslagen van alle deelsessies kunt u hiernaast downloaden.
 
VSNU-Café laat groot draagvlak zien
Het Seminar werd afgesloten met een VSNU-Café. Dagvoorzitter Karen van Oudenhoven ging in gesprek met minister Jet Bussemaker, Rianne Letschert (toekomstig rector magnificus van Maastricht University) en Wim van Saarloos (toekomstig president van de KNAW). Tijdens een levendige discussie met de ruim 130 bezoekers bleek dat er groot draagvlak is om nu echt stappen te gaan zetten. Bestuurlijk trekker Jan de Jeu kondigde aan dat de universiteiten hier onder meer invulling aan gaan geven door een netwerk van Chief Diversity Officers op te zetten.

 


 
Petitie van tenure trackers
De VSNU en het ministerie van OCW hebben tijdens het Seminar ook een petitie van vijf tenure trackers van de TU Delft in ontvangst mogen nemen. De ondertekenaars van de petitie pleiten voor verruiming van de mogelijkheden om een tenure track aanstelling te verlengen in het geval van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. De VSNU ziet de omvangrijke steun voor de petitie als een belangrijk signaal dat op dit punt extra actie nodig is. De VSNU wijst de aangesloten leden op de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt om er voor te zorgen dat tenure trackers voldoende ruimte hebben voor zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof. Daarnaast pleit de VSNU bij de ministeries van OCW en SZW voor het verruimen van de wettelijke mogelijkheden om contracten te verlengen met de duur van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof.

 

 

Laatst bijgewerkt op 01-07-2016

Links

 

Deelsessie ronde 1

- Change your perspective

- Spray gun aanpak

- Gender policies in complexity

 

Deelsessie ronde 2

- Strategische personeelsplanning
- Integraal diversiteitsbeleid

- Awareness

 

Foto's

- Foto's seminar en aansluitend VSNU-Café