Print
 
 

Seminar: 'Selective admissions in Dutch university education: Emerging policies and practices'

 

De VSNU en het Amsterdam University College organiseerden samen het seminar ‘Selective admissions in Dutch university education: Emerging policies and practices’, dat op 30 mei 2012 aan het AUC plaats vond. Meer dan 130 deelnemers van alle universiteiten waren aanwezig. Het seminar beoogde om evidence based informatie over effectieve methodes voor selectie aan de poort te belichten. Wat werkt wel, en wat werkt niet, bij het selecteren van studenten? Hierin werden tevens perspectieven uit het voortgezet onderwijs, van huidige studenten en van het bedrijfsleven meegenomen. Het seminar bouwde voort op het position paper van de VSNU over zorgvuldige selectie aan de poort.

 

De keynote spreker, Mike Nicholson, directeur van undergraduate admissions aan University of Oxford, toonde aan de hand van enkele voorbeelden uit het buitenland aan hoe belangrijk het is om een transparant en professioneel selectieproces in te richten. Zes Nederlandse instellingen verzorgden presentaties over hun selectiebeleid. Tijdens een paneldiscussie kwamen stakeholders aan het woord, waaronder bedrijfsleven en middelbare scholen. Studenten sloten het seminar af met een debat over de wenselijkheid van meer selectie aan de poort. 

 

De volgende aspecten vielen op tijdens de discussies, workshops en in de feedback van de deelnemers: 

 

  • Professionalisering en transparantie. Professionalisering van het selectieproces is essentieel voor een zorgvuldige uitvoering. Hierbij valt te denken aan het trainen van degenen die de selectie uitvoeren, het institutionaliseren van de rol van een admissions officer en zo transparant mogelijke informatie over de selectieprocedure. Het selecteren van studenten heeft een groot risico om een politiek proces te worden. Door professionalisering van selectiemethodes en –procedures kunnen incidenten voorkomen, dan wel goed ondervangen, worden. 
     
  • Omgaan met onderpresteren. Onderpresteren van scholieren op de middelbare school maakt selectie complex. De meerderheid van de scholieren slaagt met een krappe tot ruime voldoende voor het VWO. Selecteren op voornamelijk cijfers voor een vervolgstudie kan er dus toe leiden dat aspirant studenten met relatief lage cijfers, maar een groot academisch potentieel, buiten de boot vallen. 
     
  • Vervolgtraject van belang. Deelnemers gaven tijdens de evaluatie aan het belangrijk te vinden dat de VSNU zich blijft inspannen voor een zorgvuldige invoering van selectie aan de poort. Activiteiten die zich richten op het ontsluiten van evidence based informatie en het onderhouden van een netwerk van professionals die werken aan selectie zullen volgens hen een goede bijdrage leveren.