Print
 
 

Samenwerkingsverbanden van Nederlandse universiteiten in beeld: Horizon2020-onderzoeken met en voor de samenleving

De veertien Nederlandse universiteiten werken intensief samen met het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden uit Nederland, Europa en over de hele wereld. Een selectie van deze samenwerkingsprojecten is afkomstig uit het Horizon2020-kaderprogramma van de Europese Unie. Nederlandse universiteiten hebben in totaal €1,949 miljard toegekend gekregen uit het Horizon2020-programma. Alle universiteiten nemen deel aan meerdere projecten. 

 

In samenwerking met Birch is in beeld gebracht hoeveel Nederlandse universiteiten hebben ontvangen uit het Horizon2020-programma en met welke bedrijven, instellingen en overheden samenwerkingen zijn opgezet. De informatie over de samenwerkingen en financiële middelen zijn afkomstig van CORDIS. De data geven inzicht in met welke partijen de universiteiten samenwerken binnen Nederland en binnen Europa, om welke type projecten het daarbij gaat en hoeveel financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Nederlandse universiteiten waren in de afgelopen periode betrokken bij 2.772 projecten en werkten daarin samen met 10.366 partners van binnen en buiten de Europese Unie.

 

 

 

Noot 1: De visualisaties zijn interactief. Klik op een van de kolommen (in de visualisatie) om de weergave te wijzigen. Klik opnieuw op dezelfde kolom on de weergave terug te brengen naar het origineel. 

 

Noot 2: De weergaven kunnen aangepast worden per thema door het selecteren van thema’s uit het Horizon2020-programma.

 

Noot 3: Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. In deze cijfers is het Verenigd Koninkrijk weergegeven als een EU-27 land. 

 

Nadere uitleg visualisaties

De eerste visual (1) geeft een beeld op hoofdlijnen over de Nederlandse universiteiten in het Horizon2020-programma: het aantal projecten waarbij Nederlandse universiteiten betrokken zijn, als coördinator of als deelnemer, het onderzoeksbudget dat hiermee gemoeid is, de bijdrage vanuit de EU, en de groepen samenwerkingspartners in deze projecten. 


Als tweede (2) is een uitgebreidere weergave te zien per universiteit. Het is bij deze visualisatie mogelijk om de weergegeven universiteit te wijzigen. Per universiteit is inzichtelijk aan hoeveel projecten is meegedaan als coördinator of als deelnemer, hoeveel de Europese Commissie vanuit het Horizon2020-programma beschikbaar heeft gesteld aan de desbetreffende projecten en voor deze universiteit en met hoeveel Nederlandse partners is samengewerkt en hoe deze partners verspreid zijn door Nederland. 


De derde visualisatie (3) laat de omvang van het samenwerkingsnetwerk zien per universiteit. Binnen de weergave is onderscheid gemaakt tussen andere hoger onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, private organisaties, publieke organisaties en overige. Bij het bewegen van de cursor over de bolletjes in de visualisatie, wordt de naam van de organisatie zichtbaar.