Print
 
 

Samen sterk voor de Nederlandse wetenschap

Een nadere kennismaking tussen het VSNU-bureau en het bureau Raad van Bestuur NWO

 

22-02-2018

De VSNU blogt! Door middel van korte verslagen bieden we een inkijkje in de werkzaamheden van de Vereniging van Universiteiten. Deze week het woord aan beleidsadviseur Danny Groenenberg. Hij schrijft, samen met Jasper Roodenburg (Bureau Raad van Bestuur NWO), over de kennismakingsbijeenkomst van NWO en VSNU. 
 
Op donderdagochtend 15 februari hebben een groep van twintig medewerkers van nationale wetenschapsfinancier NWO en universitaire belangenbehartiger VSNU elkaar ontmoet in Den Haag. Er viel genoeg te bespreken, al is het maar omdat Rutte III in totaal 400 miljoen euro extra voor wetenschappelijk onderzoek over de hele kennisketen – van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht – beschikbaar heeft gesteld. Een goede en noodzakelijke eerste impuls voor het Nederlandse wetenschapsbestel! 2018 wordt bovendien het jaar waarin de Nationale Wetenschapsagenda echt van de grond komt en nog geen twee weken geleden werd de eerste Nationaal Coördinator Open Science aangesteld. 2018 is dus een jaar waarin er extra veel van beide organisaties wordt verwacht. Een ideaal moment om in een informele setting nader kennis te maken - het was uiteraard geen first date - en om ervaringen uit te wisselen.

Een bureauontmoeting dus om elkaar en elkaars organisaties beter te leren kennen. Aan de omgeving kon het niet liggen: een levensgroot Spinozabeeld en de chirurgijns op De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp zagen hoe we de ochtend begonnen met een persoonlijke pitchronde. Dit alles in precies één slide en één minuut, de strenge gelegenheidsvoorzitter stond geen uitloop toe. Hierbij kwamen ons werk, maar vooral ook onze achtergronden aan bod. En die bleken zeer divers: zo hadden we onder meer een poolonderzoeker, een medisch bioloog, een simulation game designer, een voormalig politiek adviseur van een staatssecretaris, een gipsyjazzliefhebber en een taalkundige. Kortom, een interdisciplinair gezelschap!

De VSNU zit als lobbyorganisatie dichtbij het politieke vuur op de hoek van het Haagse Plein en behartigt daar de belangen van de 14 onderzoeksuniversiteiten. NWO heeft als zelfstandig bestuursorgaan de verantwoordelijkheid voor het eigen beleid, de wetenschapsfinanciering en beheert daarnaast een achttal nationale onderzoeksinstituten. Als gemeenschappelijke uitdaging zagen we: hoe om te gaan met de soms verschillende wensen uit de achterban? Wat pakken instellingen of wetenschappers individueel op en wat doen we als collectief? Daarnaast spraken we over de ins en outs van de Nationale Wetenschapsagenda, de Digitale Samenleving en de Topsectoren. Maar ook over Open Science, het belang van het Europese wetenschapsbeleid en de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland. Dit laatste naar aanleiding van het diezelfde dag gepresenteerde KNAW-rapport De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland.


 

Als grote meerwaarde van deze dag zien we, naast dat we elkaar op inhoudelijke thema’s beter weten te vinden, vooral dat we elkaars organisatiestructuur beter hebben leren kennen. Wat is precies de onderlinge rol en het doel van VSNU/NWO en hoe verloopt het interne besluitvormingsproces? Al met al kijken we terug op een geslaagde ochtend, een ochtend die wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is. 

Auteurs

Danny Groenenberg

Beleidsadviseur VSNU

 

  

Jasper Roodenburg

Bureau Raad van Bestuur NWO