Print
 
 

Richtsnoeren

De Knowledge Transfer Offices van de VSNU en NFU hebben gezamenlijk twee richtsnoeren opgesteld een voor omgang met Intellectueel Eigendom en een over mandatering van het KTO-office. Daarnaast hebben zij tien principes geformuleerd voor Publiek-Private Samenwerking.

 

1. Omgang Intellectueel Eigendom/ Guidelines Dealing with Intellectual Property Rights

FAQ (EN)

FAQ (NL)

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten

Set of guidelines dealing with Intellectual Property Rights

Richtsnoer gebruik intellectuele eigendomsrechten door studenten

Set of guidelines for Intellectual Property by students


2. Richtsnoer mandatering Nederlandse Knowledge Transfer Offices
Niet alle universiteiten hebben hetzelfde besturingsmodel. Dit besturingsmodel heeft ook invloed op de lokale invulling van de mandatering van de KTO.

Richtsnoer mandatering Nederlandse Knowledge Transfer Offices

 

3. Richtsnoer omgang met aandelenbelang Nederlandse Knowledge Transfer Offices
Richtsnoer omgang met aandelenbelang Nederlandse Knowledge Transfer Offices

Guide to dealing with knowledge institutions Dutch Knowledge Transfer Offices

Voor meer informatie hoe individuele universiteiten omgaan met aandelenbelang:
-    IXA (UVA/VU)
-    TU Delft
-    Universiteit Twente: contactpersoon Roy Kolkman
-    Wageningen University and Research: contactpersoon Gionata Leone

 

4. Principes Publiek-Private Samenwerking/Principles for Public Private Partnerships