Print
 
 

Publieke consultatie code goed bestuur

 

In 2018 heeft de VSNU de commissie Code goed bestuur universiteiten de opdracht gegeven de code grondig te vernieuwen. Bij haar aanstelling is de commissie gevraagd om gedurende het proces diverse stakeholders te consulteren over de gewenste inhoud van de vernieuwde code. Dit heeft de commissie onder andere gedaan via een publieke consultatie.

 

De commissie heeft gedurende het proces op verschillende momenten en op verschillende manieren diverse stakeholders geconsulteerd over de gewenste inhoud van de nieuwe code. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met leden van colleges van bestuur en raden van toezicht, decanen, vertegenwoordigers van de medezeggenschap en juristen van universiteiten. De opbrengsten van deze gesprekken heeft de commissie verwerkt in een conceptversie van de code, die vervolgens van 18 juli tot en met 15 september 2019 voor publieke consultatie online heeft gestaan. In deze periode had eenieder de kans om zijn of haar mening over de conceptcode te geven.

 

Alle inbreng is door de commissie zorgvuldig bekeken en meegenomen in het opstellen van een nieuwe versie. Het overzicht van alle reacties waarvan de indiener toestemming heeft gegeven om deze te publiceren vindt u hier. Een algemene reactie van de commissie op alle ontvangen input leest u hier.

 

De commissie heeft, na verwerking van de opbrengsten van de publieke consultatie, de nieuwe code aangeboden aan het VSNU-bestuur. Op 22 november, tijdens de general assembly van de VSNU, is de nieuwe code vastgesteld. De nieuwe code goed bestuur universiteiten is per 1 januari 2020 van kracht.