Publicatie klachten wetenschappelijke integriteit

 

Als een klacht wijst op een schending van de wetenschappelijke integriteit, dan volgt een onderzoek door een integriteitscommissie. Als de klacht gegrond is, beslist het college van bestuur wat de consequenties zijn.

 

Hieronder zijn alle gevallen van aangemelde en ontvankelijk verklaarde klachten rondom wetenschappelijke integriteit die zich sinds 2005 hebben voorgedaan, geanonimiseerd gepubliceerd. Vanaf 2014 worden alle gevallen waarin een college van bestuur een definitieve beslissing heeft genomen binnen zes weken na die beslissing gepubliceerd.

 

 

Klachtenprocedure wetenschappelijke integriteit

 

Vermoedt u dat een (collega-)wetenschapper de wetenschappelijke integriteit schendt? Kijk dan op onderstaande infographic welke stappen u kunt zetten.

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave