Print
 
 

Bekostiging promoties


De rijksbijdrage wordt mede over de universiteiten verdeeld op basis van het aantal promoties. Het is echter niet zo dat universiteiten daarom gefocust zijn op het om financiële redenen vergroten van het aantal promovendi. De totale rijksbijdrage die de universiteiten gezamenlijk ontvangen neemt namelijk niet toe als het aantal promoties stijgt. Vanaf 2017 is binnen deze rijksbijdrage bovendien een vast percentage gereserveerd voor de promoties en ook dit percentage neemt niet toe als het aantal promoties stijgt. Dit betekent dat wanneer het aantal promoties stijgt, universiteiten steeds minder middelen ontvangen per promotie.