Print
 
 

Programma Governing the University in the 21st Century (UGOV21)

 

In het kader van de professionalisering van universitair bestuur en versterking van de governance, biedt de VSNU het programma Governing the University in the 21st Century.

 

De Nederlandse universiteiten hebben internationaal gezien een sterke positie. Om deze in de 21ste eeuw te behouden en verder uit te bouwen staan ze voor een aantal flinke uitdagingen: toenemende complexiteit, verantwoording en risico, in een context van toenemende competitie, verwachtingen, maar afnemende publieke financiering en vertrouwen.

 

Aan bestuurders worden dus flinke eisen gesteld wat betreft hun leiderschap en inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen, missievorming en (inter)nationale positionering, governance, wet- en regelgeving, bekostiging, informatie-, verander- en risicomanagement. 


Nederlandse universiteiten zijn internationale spelers in een open systeem. Daarom is een internationale dimensie onmisbaar. Tegelijkertijd vraagt de Nederlandse wetgeving en (collegiale) bestuurscultuur om een specifieke Nederlands aanpak, met een daarbij passend concept van shared leadership.


Het UGOV21 programma biedt daarvoor actuele (inter)nationale en wetenschappelijke inzichten in de belangrijkste trends in het hoger onderwijs, beleid, governance en leadership


Het programma wordt vormgegeven rondom thema’s, die door deelnemers in gesprek internationale experts en ervaren Nederlandse (ex) bestuurders worden verkend en in GOVLAB teams worden uitgewerkt. 


Deelnemers zijn recent benoemde / te benoemen bestuurders op niveau decaan/CvB van Nederlandse universiteiten. Deelname is beperkt tot bestuurders die zijn voorgedragen door hun universiteit. 


Met de focus op strategisch leiderschap is het programma aanvullend op het interne aanbod bij veel universiteiten dat zich richt op het niveau van persoonlijk leiderschap (effectiviteit) en team leiderschap (management). 


Het UGov21 programma wordt uitgevoerd in opdracht van de VSNU/SSPG, ondersteund door een Programma Commissie en International Advisory Board en wordt geleid door Prof. Dr. Marijk van der Wende.  


Start tweede cohort: voorjaar 2021


Voor meer informatie: zie documenten op deze pagina of via UGov21.VSNU@uu.nl