Print
 
 

Personeel in dienst van universiteiten

De VSNU is de werkgeversorganisatie voor de 14 aangesloten universiteiten. Op 31 december 2020 hebben de Nederlandse universiteiten 57.642 personeelsleden met een totale omvang 49.497 fte in vaste of tijdelijke dienst. 


 

Grofweg worden in de personele bezetting twee groepen onderscheiden: Wetenschappelijk Personeel (WP) en Onderwijs ondersteunend Personeel (OBP). In de tabellen die de VSNU publiceert wordt het Wetenschappelijk Personeel verder onderverdeeld in Hoogleraar (HL), Universitair Hoofddocent (UHD), Universitair Docent (UD), Docent (D), Onderzoeker (O), Overig WP, en Promovendi.

 

De gegevens hier zijn exclusief de sector Gezondheid. Enige tijd terug is bij een aantal universiteiten het personeel over gegaan van de personeelsadministratie bij de universiteit naar de adminsitratie bij de universitaire medische centra. De VSNU beschikt niet over deze  personeelsinformatie. 


 

 

 

Universiteiten vinden het van groot belang medewerkers een aantrekkelijke werkplek te bieden. Universiteiten bieden goede arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheden tot een flexibele werkweek en hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zie ook: De universiteit is een aantrekkelijke werkgever

 

 

Laatst bijgewerkt op 23-8-2021