Print
 
 

Overhead


Universiteiten bevinden zich qua gemiddeld overheadpercentage in de middenmoot van het publieke domein. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Benchmarkonderzoek overhead universiteiten’ dat Berenschot eind 2011 heeft gepubliceerd.  

Bij universiteiten wordt onderscheid gemaakt tussen Wetenschappelijk Personeel (WP) en Ondersteunend en Beheerspersoneel (OBP), waarbij deze laatste categorie vaak wordt aangemerkt als ‘de overhead’. Onder het OBP vallen bijvoorbeeld de financiële en juridische functies en de beveiliging. Sinds 2000 verschuift de verhouding tussen het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend personeel van 1:1 naar 3:2.

Als onderdeel van de prestatieafspraken hebben alle universiteiten ambities geformuleerd – en vastgelegd in een target – om een zo goed mogelijke balans tussen overhead en het primaire proces te vinden. De gerealiseerde overheid en de ambities zijn onder andere te vinden in de VSNU-sectorrapportage prestatieafspraken. Op basis van de jaarverslagen over 2014 blijkt dat de universiteiten een gemiddeld overheadpercentage van ongeveer 18% hebben, Berenschot kwam in 2011 op een gemiddeld overheadpercentage van 19,9% uit.