Print
 
 

Open Science overeenkomst met Elsevier

Op deze webpagina vindt u relevante en actuele informatie over de dienstverlening die wordt uitgevoerd in het kader van de meerjarige overeenkomst, van mei 2020 tot en met december 2024 tussen VSNU, NFU, NWO, VH, KNAW en Elsevier. Het geeft informatie over de voortgang van de diensten rond lees- en publicatierechten en over de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe open science-diensten voor Research Intelligence en Scholarly Communication.

 

Lees verder:

 

Bestuursstructuur contractuitvoering
Om toezicht te houden op de samenwerking en te zorgen voor een goede en transparante besluitvorming is door de partners een bestuursstructuur overeengekomen. Deze structuur is in eerste instantie beschreven in Bijlage 5, paragraaf 5 van de overeenkomst en is verder ingevuld tijdens de eerste vergadering van de Executive Board (november 2020)

 

Lees verder

 

Diensten rond lees- en publicatierechten
Dit deel behandelt de leesrechten op peer-reviewed artikelen in Elseviers uitgebreide portfolio van tijdschriften en ondersteunt het streven naar 100% open access publiceren voor alle leden van het consortium. Nederlandse corresponderende auteurs kunnen een onbeperkt aantal artikelen in Open Access publiceren in bijna alle Elsevier-tijdschriften. Een KPI is dat 95% van de Nederlandse artikelen die in Elsevier-tijdschriften worden gepubliceerd via deze overeenkomst direct open access kunnen worden gemaakt. We streven ernaar om extra titels aan de deal toe te voegen, zoals hybride tijdschriften van Cell en Lancet (gesprekken starten na zomer 2021). Vervolgens gaan we het percentage artikelen met een CC-BY licentie maximaliseren.

 

Lees verder

 

Diensten voor Research Intelligence en Scholarly Communication
Er moeten diensten en systemen worden ontwikkeld om de wetenschap transparanter, efficiënter, inclusiever en samenwerkingsgerichter te maken, zodat een zo breed mogelijk publiek de kans krijgt om deel te nemen, gebruik te maken van en bij te dragen aan het wetenschappelijke proces. Partners ontwikkelen nieuwe diensten die wetenschappelijke output helpen verspreiden en evalueren. Hiertoe wordt een aantal pilotprojecten uitgevoerd om tegemoet te komen aan de behoeften van de Nederlandse onderzoeksinstellingen en om de bredere ambitie van publieke betrokkenheid bij wetenschap te ondersteunen.

 

Deze pilots worden uitgevoerd volgens de samenwerkingsprincipes waaronder (meta)data van publieke onderzoeksoutput kan (her)gebruikt en verrijkt worden door alle publieke en private organisaties (op basis van werk van een publieke Taskforce). Iedereen kan een idee voor een pilot indienen dat volgens sjabloon wordt uitgewerkt tot een pilotvoorstel. Belangrijke overwegingen voor de goedkeuring van pilots door de stuurgroep zijn relevantie voor Open Science en naleving van de overeengekomen samenwerkingsprincipes. Na goedkeuring dient een Statement of Work (SOW) te worden ondertekend door deelnemende instellingen.

Lees verder

 

Contact
Voor meer algemene informatie over proces, de diensten en voor het voorstellen van pilots kunt u contact opnemen met: Darco Jansen of Joep Verheggen. Suggesties om het proces (initiatie tot goedkeuring) van pilots verder te verbeteren zijn ook welkom.
 

 

Darco Jansen

Manager Open Access & Open Science

06-14829106