Naar 2020: voortgang op de
vijf pijlers

Om de Europese afspraken in Nederland te implementeren is in februari 2017 het Nationaal Plan Open Science gepresenteerd door tien partijen, waaronder KNAW, NWO/ZonMw en VSNU/UKB. Eén van de hoofdambities van dit Plan is 100% open access publiceren in 2020; dat wil zeggen wetenschappelijke publicaties (artikelen, (delen van) boeken, rapporten) die met publiek geld zijn gefinancierd, zijn vanaf 2020 voor iedereen waar ook ter wereld direct open toegankelijk om te kunnen raadplegen en te hergebruiken.

De VSNU/UKB is trekker van deze hoofdambitie en dat betekent dat zij de taak heeft om gezamenlijk beleid te initiëren en vervolgens te coördineren tussen de hoofdrolspelers in het veld. Samen met de meest betrokken partijen zijn afspraken gemaakt voor de komende periode 2018 - 2020. Dit gebeurt nog steeds onder de vleugels van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In het regeerakkoord en het sectorakkoord hoger beroepsonderwijs 2018 staat dat open access en open science de norm zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

In het eZine Roadmap open access 2018-2020 zijn de plannen op de vijf pijlers toegelicht. In deze versie geven we per pijler achtergrondinformatie over voortgang en ontwikkelingen en kun je je mening geven over vervolgstappen.

De vijf pijlers van open access

Onder elke pijler is een toelichting opgenomen met de laatste stand van zaken op de betreffende pijler en met een link naar recente informatie. Klik voor deze informatie op de pijler.