Na 2020: trends voor de toekomst

Hoe hard er ook wordt gewerkt aan het bereiken van de doelstelling van 100% open access in 2020, we zullen moeten blijven werken aan de omslag na 2020. Om die reden worden momenteel een aantal scenario’s uitgedacht voor de situatie rond open access in de toekomst. Deze scenario’s geven een handvat om beleidskeuzes voor de komende periode te kunnen maken.

 

Ook als het gaat om de te zetten stappen na 2020 gaat het momenteel om ‘work in progress’. De scenario’s zijn nog niet gereed. Ze zijn in opbouw. De start is gemaakt door trends in beeld te brengen met input vanuit diverse nationale en internationale stakeholders.

 

Er zijn 18 dominante trends geïdentificeerd. Deze zijn opgenomen en toegelicht in dit overzicht.

 

 

Wat is uw mening?