Print
 
 

Onderzoek van wereldformaat draagt bij aan welvaart en welzijn

Het onderzoek van de Nederlandse universiteiten is van wereldformaat. Door de hoge kwaliteit van het Nederlands onderzoek dragen de universiteiten bij aan welvaart en welzijn. Dat geldt zowel voor zowel het fundamentele en grensverleggende als het toegepast onderzoek. De wetenschap heeft bovendien een intrinsieke waarde, zoals ook erkend door UNESCO in de Aanbeveling voor Wetenschapsbeleid (Recommendation on Science and Scientific Researchers, 2017). 

 

Thema's:

Wetenschap draagt bij aan maatschappelijke doelen

Wetenschappers zijn succesvol in het verwerven van Europese middelen

Vertrouwen in de wetenschap is hoog

 

 

Wetenschap draagt bij aan maatschappelijke doelen

 

Grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, water, voedsel, veiligheid, en zorg vragen om technologische doorbraken: kunstmatige intelligentie, quantum computing, genetica, regeneratieve geneeskunde, biomedische wetenschappen. In ons SDG Dashboard wordt verder uiteengezet hoe Nederlandse universiteiten bijdragen aan de verschillende sustainable development goals. 

 

 

Wetenschappers zijn succesvol in het verwerven van Europese middelen

 

Een directe bijdrage aan de welvaart van Nederland is het geld dat de wetenschappers van de Nederlandse universiteiten uit Europa ophalen. Wetenschappers uit heel Europa dienen subsidieverzoeken in bij de European Research Council (ERC) voor het doen van onderzoek. Binnen de ERC beoordelen wetenschappers de kwaliteit van de voorstellen. Alleen de beste aanvragen worden gehonoreerd. De voorstellen die Nederlandse onderzoeksinstellingen coördineren, worden door de ERC als zeer sterk beoordeeld. Als we kijken naar de absolute aantallen ERC-beurzen staat Nederland op een vierde plek: enkel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk ontvangen meer beurzen. Drie kwart van de daaruit resulterende projecten leidt tot grote wetenschappelijke doorbraken die de basis vormen voor onze innovatiekracht en bijdragen aan de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat (ERC, 2019).

 

 

 

 

Vertrouwen in de wetenschap is hoog

 

Dat de wetenschap niet alleen economisch van waarde is, maar ook van groot belang voor een democratie, is goed te zien in landen waar het wetenschapssysteem minder ver ontwikkeld is. De UNESCO heeft daarom in 2017 de Aanbeveling voor Wetenschapsbeleid (PDF) uitgebracht en vanaf 2021 zullen lidstaten rapporteren in hoeverre zij voldoen aan deze richtlijnen. Eén van de belangrijke indicatoren voor een goed functionerend wetenschapssysteem, is het vertrouwen van de samenleving in de wetenschap. Dat vertrouwen is in Nederland hoog. Bovendien heeft de samenleving het vertrouwen dat de wetenschap positief bijdraagt aan een groot aantal maatschappelijke thema’s. 


Van alle Nederlandse instituties, geniet de wetenschap het meeste vertrouwen, op enige afstand gevolgd door de rechtspraak, daarna de vakbonden, en de kranten en televisie.