Print
 
 

Ondernemerschapsonderwijs als “powerful weapon to change the world” 

03-12-2019

 

De VSNU blogt! Door middel van korte verslagen bieden we een inkijkje in de werkzaamheden van de Vereniging van Universiteiten. Deze week het woord aan onze beleidsadviseurs Nieke Campagne en Sofie Dings. Zij organiseerden samen met de Vrije Universiteit Amsterdam een bijeenkomst over ondernemerschapsonderwijs en bloggen erover.
 

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world” - Met dit statement werd de bijeenkomst van het VSNU Netwerk Ondernemerschap op een regenachtige dinsdag 26 november geopend. Ondernemerschap speelt een steeds grotere rol op universiteiten en krijgt de laatste jaren groeiende bestuurlijke en strategische aandacht. Zo ook op de VU, die als eerste universiteit in Nederland het bijzonder kenmerk “ondernemen” kreeg toegekend van de NVAO. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst werd er een beeld geschetst van ondernemerschapsonderwijs op de VU en ging het ondernemerschapsnetwerk van experts van verschillende universiteiten en instituten aan de slag met kansen en uitdagingen voor ondernemerschapsonderwijs. 

 

Ondernemerschap op de VU
De bijeenkomst werd afgetrapt door Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de VU. In haar inspirerende openingswoord werd een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe strategie van de VU, waarin ‘ondernemend’ een van de drie speerpunten wordt. Daarna werd er door een aantal VU-docenten bevlogen verteld over ondernemerschap en ondernemerschapsvaardigheden en de manier waarop deze een nadrukkelijke plaats in het onderwijs op de VU krijgen. Tijdens deze pitches werd meermaals benadrukt dat ondernemerschapsvaardigheden zoals het herkennen van kansen, onderkennen van risico’s en proactief zijn niet alleen nodig zijn bij het oprichten van een start-up, maar nodig zijn gedurende het leven. Menig deelnemer wenste stiekem weer even student te zijn toen het eindresultaat getoond werd van de opdracht “film jullie alternative understanding van het ondernemerschapsfenomeen” van het vak Filming Entrepreneurship. Darya Krasilnikov van ACE Startup sloot af door te laten zien hoe ondernemerschap op de campus wordt ondersteund. 

 

Belang van ondernemerschapsonderwijs 
Vanuit Den Haag was Guut Arnoldus, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, afgereisd naar Amsterdam om te vertellen over het O2LAB-programma. Met dit programma wil de overheid blijvend aandacht voor ondernemendheid en ondernemerschap in het onderwijs stimuleren. Naar aanleiding van het verhaal van Guut Arnoldus ontstond er een interessante discussie over de verbinding van ondernemerschapsonderwijs en actueel onderzoek naar dit thema op universiteiten en het ondernemerschapsonderwijs in andere onderwijssectoren. 

 

Uitdagingen en kansen 
Om ondernemerschap verder te brengen is het belangrijk dat universiteiten kennis uitwisselen en ervaringen delen. In verschillende werksessies werd er door de sprekers uitgebreider toegelicht hoe ondernemerschap en ondernemerschapsvaardigheden vorm krijgen in het onderwijs op de VU en was er ruimte voor het uitwisselen van best practices en ervaringen. Via deze weg willen we alle sprekers en de VU bedanken voor de inspirerende ochtend en de organisatie. In 2020 wordt er in Utrecht vervolg gegeven aan het netwerk, met een bijeenkomst op de Universiteit Utrecht. Tot dan!