Print
 
 

Opening Academisch Jaar 2013-2014

 

Maandag 2 september 2013 openden dertien Nederlandse universiteiten het Academisch Jaar 2013–2014. In het hele land hielden sprekers lezingen over uiteenlopende thema’s. Van China tot de ambitie van wetenschappers, van ‘global minds’ tot de arbeidsmarkt in 2020.


Sprekers waren onder andere Koningin Maxima, Prins Constantijn, minister Jet Bussemaker, Eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn, Shell-directeur Dick Benschop, minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), SER-voorzitter Wiebe Draijer, minister Henk Kamp (Economische Zaken) en WNF-vice-president Jason Clay. Toonaangevende personen in de Nederlandse en internationale omgeving. ‘Niet aflatend blijven verbinden en verankeren met andere spelers in de samenleving. Dat is een opgave die de universiteiten zich blijvend stellen. Ook tijdens deze openingen zie je de verbinding met politiek, bedrijfsleven en cultuur terug’, aldus VSNU-voorzitter Karl Dittrich.
 

Een greep uit de openingen van het Academisch Jaar 2013-2014 en uit tweets met onder andere #oaj13:


 


Erasmus Universiteit Rotterdam

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, hield een toespraak tijdens de Opening van het Academisch Jaar in Rotterdam. De Erasmus Universiteit viert haar lustrum, maar de universiteiten moeten ook vooruit kijken, zo meende de minister. Door de digitalisering zijn er volop ontwikkelingen, zoals massive open online courses (MOOCs). De arbeidsmarkt verandert en de universiteiten moeten dan ook veranderen. Naast de minister beklom ook rector magnificus Henk Schmidt het podium. Hij sneed andere zaken aan, zoals de studieduur:


Lees hier de volledige speech van minister Bussemaker.

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Erasmus Universiteit.
 


Maastricht University

 Bij de Maastrichtse Opening van het Academisch Jaar wees gastspreker Eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn (Research, Innovation and Science) onder andere op het belang van specialisatie voor universiteiten:

 

Daarnaast mochten Florine Brouwer (BONT) en Elisabeth Langer (Oikos) de Student Prize in ontvangst nemen.

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van Maastricht University.

 


Radboud Universiteit Nijmegen

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar in Nijmegen hield rector magnificus Bas Kortmann een betoog om meer academici voor vwo-klassen te krijgen. Ook werden traditiegetrouw prijzen uitgereikt aan succesvolle studenten en stafleden. De Universitaire Onderwijsprijs ging naar Kristof Jacobs (bestuurskunde en politicologie) en Jan van Hest (bio-organische chemie). Verder werden twee Engelstalige bachelors, International Business Administration en International Economics and Business, bekroond als het beste initiatief in de internationalisering van de Radboud. Ook het project Infectieziekten in Indonesië van de Faculteit van Medische Wetenschappen won de Internationaliseringsprijs. Tot slot werden zes studenten in het zonnetje gezet: zij kregen een oorkonde en duizend euro voor hun scriptie van “uitzonderlijke kwaliteit”.

 

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

 

Klik   hier   voor meer informatie over de OAJ van de Radboud Universiteit.

 Rijksuniversiteit Groningen

 

 

In het noorden stond de Opening van het Academisch Jaar vooral in het teken van het lustrum van de universiteit, met het thema Op weg naar: for infinity. Dit academisch jaar gaat de Rijksuniversiteit Groningen haar 400e levensjaar in – een mijlpaal die uiteraard gevierd wordt met allerhande activiteiten. Tijdens de Opening werd hier een voorschot op genomen met onder andere een toost van rector magnificus Elmer Sterken en het ‘pimpen’ van fietsen.

 

Ook grepen studenten de gelegenheid aan om te protesteren tegen het verdwijnen een aantal talenstudies.

 

Lees hier de volledige speech van Klaas Knot (DNB-president).

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Rijksuniversiteit Groningen.

 Technische Universiteit Delft

Met het thema ‘it takes a global mind to change the world’ was de Opening van het Academisch Jaar in Delft bijzonder interactief. Zo participeerde het publiek in een ‘global mind quiz’, waarbij Yu Chen Li en Job Nijs er met de eerste prijs vandoor gingen. Ook zei Dirk Jan van den Berg, de voorzitter van het College van Bestuur, in zijn speech:

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Technische Universiteit Delft.

 


Technische Universiteit Eindhoven

Onder het mom ‘Appetite for Ambition’ sprak bij de Technische Universiteit van Eindhoven de directeur van Shell, Dick Benschop:

 

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar maakte de TUe ook bekend dat ze strategisch gaat samenwerken met dit bedrijf op het gebied van “future fuels, combustion, separation technology & chemistry”. Dit is onderdeel van een zoektocht naar “nieuwe wegen voor productie en exploratie”, aldus Shell.

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Technische Universiteit Eindhoven.

 Tilburg University

Met de 16-jarige dj Erik Arbores ging het dak er af bij de Opening van het Academisch Jaar in Tilburg.

 

Voorafgaand aan het collectieve dansfestijn sprak professor Ton Wilthagen over de veranderende arbeidsmarkt in zijn speech, 'Social innovation op de arbeidsmarkt: laat Nederland en Europa werken'. “Universiteiten dienen in dit soort vraagstukken een nieuwe, belangrijke rol te gaan spelen en verantwoordelijkheid te nemen, samen met maatschappelijke partners en belanghebbenden.”

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van Tilburg University.

 Universiteit Leiden

In Leiden sprak Prins Constantijn het publiek toe. De prins die zelf rechten studeerde aan de Universiteit Leiden, hield een toespraak met de titel Verleg je horizon en was vol lof over stad en universiteit:

Ook werd onder andere de Gratama wetenschapsprijs, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers, uitgereikt aan Sophie van Rijn (Klinische neuropedagogiek).

 

 

Klik  hier  voor meer informatie over de OAJ van de Universiteit Leiden.

 Universiteit Twente

Tijdens de Opening van het Academisch Jaar in Twente sprak professor David E. Goldberg over de ‘Emotional Rescue of the University’:

 

Ook werden de Afstudeerprijzen uitgereikt aan excellente masterstudenten. Rector magnificus Ed Brinksma overhandigde deze bekroning aan de beste student van iedere faculteit: aan Reinoud Tiel Groenestege (Gedragswetenschappen), Bob Giesberts (Construerende Technische Wetenschappen), Janneke Verbeek (Technische Natuurwetenschappen), Joris van Dijk (Management & Bestuur), Hugo Westerveld (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica), en Islam Fadel (Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie).

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Universiteit Twente.

 Universiteit Utrecht

Naast een speech van minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) hield in Utrecht de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur, Marjan Oudeman, een toespraak, waarin zij sprak over het belang van keuzes maken voor een sterke toekomst van de universiteit. Ook werden excellente studenten in het zonnetje gezet:

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Universiteit Utrecht.

 


Universiteit van Amsterdam

In de hoofdstad werd tijdens de Opening van het Academisch Jaar over de Nederlandse grenzen heen gekeken, naar China. Zo werd een toespraak gehouden door professor Fenrong Liu, hoogleraar Logica en vice-directeur Filosofie aan Tsinghua Universiteit.

Voormalig directeur van de Universiteitsbibliotheek, Nol Verhagen, kreeg de officiersorde uitgereikt uit handen van Henk Heijman, burgemeester van Bussum.

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Universiteit van Amsterdam.

 Vrije Universiteit Amsterdam


 

Naast de toespraak van rector magnificus Van der Duyn hield “Vrije Schrijver” P.F. Thomése een speech onder de titel Wat af is, is niet gemaakt, met onder andere de memorabele zin: “maken is onvolmaaktheid produceren”.

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van de Vrije Universiteit.

 Wageningen University

 

 

In Wageningen opende Koningin Maxima het nieuwe Orion-gebouw bij de Opening van het Academisch Jaar. Ook sprak minister Henk Kamp (Economische Zaken) over het verhogen van de welvaart "met oog voor biodiversiteit, natuur, gezondheid, voedsel, energie". Een andere spreker bij Wageningen University was de vice-president van het Wereld Natuurfonds:

 

Klik hier voor meer informatie over de OAJ van Wageningen University.

 


Open Universiteit

Open Universiteit feliciteert collega’s: