Print
 
 

Opening academisch jaar 2017-2018

 

Maandag 4 september vormde het startschot van het nieuwe academisch jaar. Universiteiten mochten wederom dit jaar sprekers van naam en faam ontvangen, zoals Jet Bussemaker, Robbert Dijkgraaf en de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Hier vindt u een korte terugblik in de vorm van tweets van deze opening en hier kunt u de keynote speeches terugluisteren.

 

Erasmus University Rotterdam
Tijd en locatie: 14.45 – 16.45 uur, Aula
Thema: Building Vital Cities, Empowering Vital Citizens
Spreker(s): Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Steden zijn sterk in opkomst: nu al woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In 2050 is dat gegroeid tot 66%. In die steden wordt de sociale structuur en cultuur steeds complexer door globalisering, technologische veranderingen, migratie en toenemende sociale ongelijkheid. Hoe zorgen we er desondanks voor dat steden ook vitaal zijn, een omgeving waar inwoners zich optimaal kunnen ontplooien? Een stad die wordt gekenmerkt door creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De Opening Academisch Jaar 2017-2018 staat in het teken van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’. Met dit multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsproject wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden.

 

 


University of Twente (Engels)
Tijd en locatie: 14.15 – 17.00 uur, Waaier building
Thema: A taste of Red Hot Innovation
Spreker(s): Robert-Jan Smits, Director-General for Research & Innovation of the European Commission
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Recent rankings show that The Netherlands is an innovation leader in Europe and globally. At the same time, there is ample reason for concern. Our investments in innovation are low. How ready are our government, industry and academia to react effectively to sweeping technological developments? How can the University of Twente better position itself in the fierce international competition for research funds to tackle societal challenges?

 

 

Vrije Universiteit Amsterdam
Tijd en locatie: 14.15 – 16.30 uur, Foyer
Thema: Dun ijs! Hoe kan wetenschap helpen?
Spreker(s): o.a. Bernice Notenboom
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Het nieuwe kabinet moet een duidelijk klimaatbeleid gaan voeren voor de lange termijn.’ Die boodschap had de top van het Nederlandse bedrijfsleven na een driedaagse excursie in het Noordpoolgebied. De trip werd georganiseerd door documentairemaker Bernice Notenboom. Het lukte haar deze topmanagers te overtuigen door ze met eigen ogen te laten kijken naar smeltend poolijs. Kunnen wetenschappers leren van Notenboom? Hoe kunnen zij de urgentie van de opwarming van de aarde tot iedereen laten doordringen? En zijn die lessen ook toepasbaar op andere grote maatschappelijke vraagstukken waarbij wetenschap betrokken is?

 


Universiteit van Amsterdam
Tijd en locatie: 14.30 – 16.30 uur, Aula
Thema: Inspiring Generations
Spreker(s): o.a. Robbert Dijkgraaf
Programma en aanmelden: klik hier

Aanvullende informatie over thema:
De UvA bestaat dit jaar 385 jaar. Dit wordt gevierd met het lustrumthema ‘Inspiring Generations’. Dit thema staat ook centraal tijdens de Opening Academisch Jaar.

  


Universiteit Leiden
Tijd en locatie: 15.00 – 18.00 uur, Pieterskerk
Spreker(s): o.a. Merijn Tinga
Programma en aanmelden: klik hier

 


Universiteit Utrecht
Tijd en locatie: 16.00 – 17.15 uur, Domkerk
Thema: Dare to doubt
Spreker(s): o.a. René ten Bos
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
De wetenschap zoekt via observatie en toetsing naar de “waarheid”. Maar hoe doen wij dat effectief in tijden van nepnieuws en polarisatie? Durven we wel voldoende te twijfelen aan onze eigen werkwijze en houding? Tijdens de Opening van het Academisch Jaar brengt Denker des Vaderlands René ten Bos ons aan het twijfelen en daagt Dare to be Grey ons uit om moed te tonen.

 


Maastricht University
Tijd en locatie: 10.00 - 12.00 uur, Symposium, Aula Minderbroedersberg & 15.30 – 17.00 uur, Academische zitting, Franz Palm zaal, School of Business and Economics
Thema: Can academics change the world?
Spreker(s): o.a. Dr. Alaa Murabit
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Op maandag 4 september 2017 viert de Universiteit Maastricht de officiële opening academisch jaar 2017/18, met als thema 'Can academics change the world?' Waar we acht jaar geleden enthousiast ‘Yes we can!’ hadden geroepen, staat de waarde van wetenschappelijk onderzoek anno 2017 soms onder druk. Juist in deze tijd is het daarom nodig om te laten zien op welke manieren wetenschappelijk onderzoek en onderwijs het verschil maken in de wereld van vandaag en morgen. Zonder de onschatbare waarde van basale wetenschap tekort te willen doen, draait deze academische zitting om de concrete manieren waarop academici de wereld proberen te veranderen.

 


Tilburg University
Tijd en locatie: 16.00 – 17.30 uur, Cobbenhagen building
Thema: Taking Responsibility in a Connected World
Spreker(s): prof. dr. Margriet M. Sitskoorn
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerszin moeten hand in hand gaan. Als wetenschappelijke onderwijsinstelling zijn we onafscheidelijk verbonden met de maatschappij. Ons wetenschappelijk onderzoek is erop gericht de maatschappij te begrijpen en waar mogelijk vooruit te brengen. Vanuit deze gedachte leiden we onze studenten op tot wereldburgers en toekomstige leiders met een sterk ethisch bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Karaktervorming en impact zijn hierbij cruciaal.

 


TU Delft (Engels)
Tijd en locatie: 15.45 – 17.00 uur, Aula Conference Centre
Thema: What would you choose? Give us your thoughts
Spreker(s): o.a. Peter Hinssen
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
Technology is all around us, impacting our daily lives with endless new opportunities. Bringing us changes and chances every day. It has connected the world, erasing borders and making the world more diverse than ever before. The upsides of technology are clear, but what about the unwanted side-effects? This is an important question for you as our future technology leaders: the choices you will make in your future career can affect everyone’s daily lives. How about the relationship between people and technology? Is technology enhancing human skills or competing with them? Has technology made us more creative, intelligent and engaged than a decade ago… or not?  

 


TU Eindhoven
Tijd en locatie: 16.00 – 17.30 uur
Thema: De magie van wetenschap en educatie
Spreker(s): o.a. Victor Mids
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
De TU Eindhoven herbergt vele bijzondere heldere geesten en daarmee hebben we de capaciteit om wetenschap en technologie telkens een stap verder te brengen, onderwijs doorlopend te verbeteren en belangrijke sociale kwesties te tackelen.
Kom ook naar de kick-off met betoverende toespraken, gevolgd door een magische feestavond met live muziek.

 

 

Wageningen University & Research (Engels)
Tijd en locatie: 14.30 – 17.15 uur, Orion
Thema: Science as the basis for optimism
Spreker(s): o.a. Matt Ridley
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
In an age where dark clouds gather one of the few consistent sources of optimism is science, as the past century demonstrates. However, science is increasingly subject to scrutiny in a world that values fact-free policy making and where citizens believe their own experiences more than experiment-based statistics. For science to remain the basis for optimism, it needs to find new ways to interact with society. Exploring these new ways is the theme of the opening ceremony of the Academic Year 2017-2018. The British author and member of the House of Lords, Matt Ridley, will elaborate on the subject in his keynote and three Wageningen scientists will reflect on the address.

 


Radboud Universiteit
Tijd en locatie: Vanaf 14.00, De Vereeniging
Thema: Geluk
Spreker(s): o.a. Jet Bussemaker (onder voorbehoud)
Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
De Opening van het Academisch Jaar is dé ontmoetingsbijeenkomst voor studenten, medewerkers en vrienden van de academische gemeenschap van de Radboud Universiteit ter inspiratie voor het nieuwe collegejaar. De verhalen van alle sprekers staan dit jaar in het teken van geluk.

 

 

Rijksuniversiteit Groningen (Engels)
Tijd en locatie: 16.00 – 17.30 uur, Martinikerk
Spreker(s): o.a. Pim van der Feltz, CEO Google Benelux
Programma en aanmelden: klik hier

Aanvullende informatie over het thema:

  • Opening speech by Prof. Elmer Sterken, Rector
  • Speech by Pim van der Feltz, CEO Google Benelux
  • Musical interlude
  • Speech by Merel Rumping, Social Entrepreneur and Alumnus of the Year 2016
  • Reading by the University Poet 2017 – 2018
  • Speech by Hanna Berretz, International student
  • Musical interlude and Closing
     

 

Open Universiteit
Tijd en locatie: Vanaf 19.00 – 19.30, online te volgen via de website van de OU
Thema: Drempelloos studeren

Programma en aanmelden: klik hier
Aanvullende informatie over thema:
In het kader van de online opening academisch jaar van de Open Universiteit vindt 4 september 2017 een interview plaats met prof. mr. Anja Oskamp, rector magnificus van de Open Universiteit en drs. Marian de Groot, directeur Expertisecentrum handicap + studie (h+s). Het thema is: drempelvrij studeren. Ook vertellen student Davy Kager en alumna Lydia Kok over studeren met een functiebeperking bij de Open Universiteit (OU). Hoe verloopt/liep hun studie bij de OU? Welke voorzieningen biedt/bood de OU hen? Wat betekent/betekende studeren voor hen? De voorzitter van het College van bestuur, mr. Arent van der Feltz, opent de uitzending die plaatsvindt van 19.00 tot 19.30 uur en onderaan deze pagina te volgen is.