Print
 
 

Opening academisch jaar 2016-2017

 

Op maandag 5 september 2016 openden de universiteiten in Nederland hun academisch jaar.Met  thema’s als ‘Community at the CORE, ‘Meeting tomorrow's challenges’ en ‘Creativity: Embrace the Unexpected’ worden uiteenlopende academische onderwerpen belicht. Dit gebeurt door sprekers als minister Bussemaker, Robbert Dijkgraaf en minister Dijsselbloem. Op deze pagina vindt u informatie over de ceremonies van de verschillende universiteiten.
De ceremonie van de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit zullen plaatsvinden op 29 augustus.

 

Volg opening academisch jaar op twitter: #oaj16 en #oay16

 

 

29 Augustus

 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam
Hoe gaan we om met digitalisering? Hoe verhoudt globalisering zich tot duurzame groei en welvaart? En hoe komen we tot een echt inclusieve samenleving? Over deze thema’s spreken spreekt Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking én alumna van de Erasmus Universiteit, en collegevoorzitter Kristel Baele tijdens de Opening van het Academisch Jaar op maandag 29 augustus 2016. Tijdens de ceremonie worden vele medewerkers en studenten van de eigen universiteit in het zonnetje gezet met de uitreiking van diverse prijzen en onderscheidingen.Dit gebeurt allemaal vanaf 15.15 uur in de aula van de universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. De website van de Rotterdamse universiteit helpt u aan meer informatie over de opening.

 

Radboud Universiteit
In Nijmegen wordt het academisch jaar traditiegetrouw geopend met een auteur. Dit jaar is dat Aleid Truijens , onder andere bekend als Volkskrantcolumniste. Naast Han van Krieken (rector magnificus) zal ook Timo Hieselaar (student European Law School) vanaf 14.00 uur in de Stevenskerk te Nijmegen een toespraak houden. Ralph Rousseau verzorgt het muzikaal intermezzo. Daarnaast worden diverse prijzen uitgereikt: de universitaire studieprijzen, de internationaliseringsprijs en de onderwijsprijzen. Op de website van de Radboud Universiteit kunt u zich aanmelden.

 

 

5 September

 

 

 

Universiteit Twente
Hoe kan de universiteit zich verzekeren van maximale impact op de maatschappij? Met wie zouden ze moeten samenwerken om dit doel te bereiken? De opening van het academisch jaar in Twente staat in het teken van 'University of Impact'. Op 5 september om 14.15u start in de Waaier van de Universiteit Twente het programma van de opening van het academisch jaar. Hoofdspreker tijdens de ceremonie is professor José van Dijck, sinds afgelopen jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Kovacs warmt iedereen op met haar soulmuziek. Roos Bulthuis en Mark Romme, ATLAS Class of 2016, inspireren het publiek met hun presentatie “University of students”. Aanmelden en meer informatie via de website van de Universiteit Twente.
 

Universiteit van Amsterdam
De Opening Academisch Jaar 2016-2017 van de Universiteit van Amsterdam staat in het teken van de maatschappelijke opdracht van de universiteit in de stad en in (inter)nationaal perspectief. Op 5 september zal collegevoorzitter Geert ten Dam tijdens de opening ingaan op de spanning tussen toegankelijkheid, kwaliteit en internationale samenwerking. Schrijver en journalist Hassan Bahara laat in een gesproken column zijn licht schijnen over diversiteit en de discussie hierover in de academische gemeenschap. Studentassessor Lianne Schmidt blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar de komende maanden. Dit alles gebeurt vanaf 14.30 uur in de Aula van de Oude Luthersekerk, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie vindt u op de website.


 

Vrije Universiteit Amsterdam
Het vergroten van kennis en het ontdekken van andere perspectieven vraagt om het verleggen van de eigen grenzen. Belangrijk hierbij is de vraag waar het in de universiteit nu echt om gaat. Wat is de academische waarde? Wat kan de Vrije Universiteit met onderwijs en onderzoek betekenen voor de samenleving?
Tijdens de Opening Academisch Jaar staat de Vrije Universiteit ook stil bij degenen die letterlijk hun grenzen hebben moeten verleggen in hun vlucht voor geweld en onderdrukking. De VU wil hen een omgeving bieden waar leren en ontwikkelen verder kan gaan. Toegankelijkheid van onderwijs is voor deze groepen van groot belang. Het programma start om 15.00 uur in de Aula in het hoofdgebouw (De Boelelaan 1105, Amsterdam) met de opening van collegevoorzitter Jaap Winter. Na het muzikale intermezzo zal Minister Bussemaker spreken. Meer informatie vindt u op de website van de Vrije Universiteit.
 

Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. Lodi Nauta en prof. dr. Bart van Wees, Spinoza Prijs winnaars 2016, zullen spreken bij de noordelijkste universiteit van ons land evenals prof. dr. Mario Panizza, Rector Roma Tre Universiteit. Samen met rector magnificus prof. dr. Elmer Sterken openen zij het academisch jaar in Groningen. Daarnaast zal de RUG-huisdichter voordragen en worden verschillende prijzen uitgereikt. Dit doen zij vanaf 16.00 uur in de Martinikerk, Martinikerkhof 3 te Groningen. De website van de Rijksuniversiteit Groningen geeft u meer informatie over het programma.

 

 

Technische Universiteit Delft
Hoe zal de toekomst eruit zien? Met de snelheid waarmee onze wereld verandert, is verandering bijna onmogelijk te voorspellen. De Technische Universiteit Delft gaat het idee van creativiteit verkennen als instrument voor vernieuwing en verandering. Daarnaast laten de sprekers zien hoe zij het onverwachte in hun leven en carrière hebben omarmd. Het officiële programma begint om 15.30 uur in het Auditorium (Mekelweg 5, Delft) en zal worden geopend door Anka Mulder, vice-president Education & Operation. Zij zal de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur Tim van der Hagen verwelkomen. Daarnaast zal Roberto Verganti, Professor of Leadership and Innovation aan het Politecnico di Milano spreken ‘Design in a World Awash with Ideas’ . De website van de TU Delft geeft u verdere informatie over de opening van het academisch jaar.
 

Universiteit Leiden
Op 5 september 2016 start het academisch jaar 2016-2017 van de Universiteit Leiden in de Pieterskerk Leiden.
De plechtigheid begint met een openingswoord van prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter College van Bestuur. Lesage Munyemana, student Biologie, zal vertellen over zijn ervaring met het Nederlandse onderwijssysteem en over het opzetten van het Meeting Point, een platform dat vluchtelingstudenten ondersteunt. Celine van Es, masterstudent Civiel Recht en student in het Leiden Leadership Programme 2015-2016, introduceert het project Online hoger onderwijs voor Syrische vluchtelingen in Turkije. Hierna volgt een muzikaal intermezzo door het madrigaalkoor van studentenmuziekgezelschap Sempre Crescendo, onder leiding van dirigenten Tristan Knelange. De plechtigheid wordt afgesloten met het uitreiken van de Leidse Onderwijsprijs voor de meest getalenteerde docent, en de Mr. K.J. Cathprijs voor de beste ambassadeur voor de Universiteit Leiden. Meer informatie vindt u hier.
 

Maastricht University

In Maastricht staat het thema ‘Community at the CORE’ centraal. Collaborative Open Research Education is een logisch vervolg op de interdisciplinaire benadering die in de kern van het onderwijs en onderzoek aan Maastricht University zit. Het nieuwe academische jaar wordt officieel geopend in het Theater aan het Vrijthof van 15.15 uur tot 17.30 uur. De gastspreker is prof.dr. Mathieu Segers, nieuwe decaan van het University College Maastricht. De Student Award en de Edmond Hustinx prijs voor wetenschap worden uitgereikt door prof.dr. Rianne Letschert, nieuwe rector magnificus. U vindt meer informatie op de website van Maastricht University.

 

 

 

Tilburg University
Tilburg University viert de officiele opening van het academisch jaar met het thema 'How to survive without internet; towards a digital society where people matter'. Rector magnificus prof. dr. Emile Aarts zal openen met zijn jaarlijkse boodschap aan de Tilburgse gemeenschap. Daarnaast zal minister ir. Jeroen Dijsselbloem spreken en vertellen studenten over hun bijdrage aan 'Entrepreneurial Thinking'. Om 16.00 uur start het programma in het Auditorium van de universiteit in het Cobbenhagengebouw aan de Warandelaan 2 te Tilburg. Meer informatie kunt u hier vinden.

 

 

Universiteit Utrecht

Op 5 september wordt de opening van het academisch jaar van de Universiteit Utrecht feestelijk gevierd in de Domkerk (Achter de Dom 1 te Utrecht). Dit jaar zal Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn licht laten schijnen over 'De waarde van wetenschap'. Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, Director van en Leon Levy Professor bij het Institute for Advanced Study in Princeton, zal een toespraak houden over ‘Fundamentele wetenschap en het algemeen belang’. Ook worden de jaarlijkse Studentenprijzen uitgereikt aan studenten die uitmuntend presteren in en buiten hun studie. Het programma start om 16.00 uur met een welkomstwoord van Mr. Marjan Oudeman, Voorzitter van het College van Bestuur. Op deze website vindt u meer informatie.

 

 

Wageningen University

Wageningen UR viert de opening van het academisch jaar jaarlijks in stijl. Bij het openbare evenement zullen gerenommeerde sprekers actuele kwesties met betrekking tot voeding, gezondheid en het milieu bespreken met het thema 'Rethinking Innovation'. De angst voor technologische innovatie is niet nieuw. In zijn nieuwe boek, Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies, catalogiseert Prof. Calestous Juma van de Harvard University 600 jaar maatschappelijke ongerustheid over innovatie. Bij de opening van het academisch jaar in Wageningen zal hij de bronnen van dergelijke zorgen analyseren. Daarnaast zullen drie wetenschappers hierop reflecteren. U bent vanaf 14.30 uur welkom in het Orion gebouw op de campus van de universiteit, Bronland 1 te Wageningen. U vindt hier meer informatie.

 

Technische Universiteit Eindhoven

Dit jaar wordt de zestigste verjaardag van de TU/e gevierd tijdens de opening van het academisch jaar. Heel het jaar staat in het teken van het thema Dream and Dare. Bij de opening van het academisch jaar is DO daaraan toegevoegd. Het weerspiegelt de ambitie van de TU/e en zijn studenten om hun kennis actief in de praktijk te brengen. Er zijn 3 gastsprekers met totaal verschillende achtergronden. Van de publieke sector en wetenschappelijke onderzoekstop tot de top van de industrie: Dhr. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken; Prof.dr. Hans Clevers, voormalig president KNAW; Ir. Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland B.V. Zij zullen hun gedachten delen over hun persoonlijke uitdagingen en de acties die zij hebben ondernomen om hun doelen te behalen. Van Dream via Dare tot Do. Het programma start om 16.00u in het Auditorium van de Eindhovense universiteit. Op deze website vindt u meer informatie.

 

Open Universiteit
De Opening van het Academisch jaar 2016-2017 van de Open Universiteit vindt dit jaar voor het eerst tegelijkertijd plaats met die van de andere universiteiten.  Er is gekozen voor een vorm die past bij de universiteit: een online gesprek op een tijdstip dat de meeste studenten van de Open Universiteit niet aan het werk zijn. Het gespreksthema is de ontwikkeling van het hoger onderwijs in een digitale samenleving.
De uitzending vindt plaats om 19.00 uur op 5 september en is te bekijken op de website van de OU.  Deelnemers aan het gesprek (onder leiding van prof. Rob Koper) zijn de rector, prof. Anja Oskamp, en twee studenten van de OU. Zij voeren het gesprek aan de hand van stellingen die recent onder meer zijn voorgelegd aan de minister van OCW en waarvan de reacties in de vorm van korte videofragmenten tijdens het gesprek worden getoond. Tevens is het mogelijk om in een chatsessie tijdens de uitzendingen te reageren.  

 

 

 

 
 

 

Laatst bijgewerkt op 05-08-2016