Print
 
 

Opening academisch jaar 2019-2020

Maandag 2 september vormde het startschot van het nieuwe academisch jaar. Bekijk hieronder de programma's van de universiteiten en bekijk hier alle #oaj19 tweets.

 

Leden van de VSNU

 

TUDelft

At the Opening Academic Year we are going to find out what we can learn from top athletes, and the people around them. Because it’s the coaches, the people who help the sportsmen and women to soar. And the referees, who make sure every game is being played honest and fair. Will you start your challenge at TU Delft together with your fellow students at the Opening Academic Year? 

 

Klik hier voor meer informatie

 

Rijksuniversiteit Groningen

De officiële opening van het Academisch Jaar 2019-2020 van de RUG vindt plaats op maandag 2 september van 16.00 tot 17.30 uur in de Martinikerk. Het thema van deze opening is Open Data. De ceremonie is in het Engels. 

 

Tijdens de opening is er aandacht voor de nieuwe RUG-alumnus van het jaar: Christiaan Triebert. De 28-jarige ‘Visual Investigations Journalist at The New York Times’ wordt over de hele wereld gevraagd te komen vertellen hoe je met open internetbronnen de feiten boven water krijgt. De academische basis hiervoor is gelegd aan de RUG, vandaar dat Triebert nu is verkozen tot Alumnus van het Jaar. Ook jong talent is vertegenwoordigd tijdens de opening. Zo wordt bekendgemaakt welke student de nieuwe RUG-huisdichter is. Hij of zij zal het komende collegejaar maandelijks een gedicht schrijven over de universiteit en het studentenleven. Het eerste gedicht wordt voorgedragen tijdens de ceremonie. De muzikale intermezzo’s worden ook verzorgd door studenten.
 

Klik hier voor meer informatie

 

Wageningen University & Research

Zijn wij er tegenwoordig in de huidige samenleving nog toe in staat om naar standpunten over complexe ontwikkelingen te luisteren als deze niet overeen komen met die van onszelf? Staan wij nog steeds open voor nieuwe feiten, or zoeken we steeds meer enkel naar feiten die onze eigen meningen ondersteunen? Natuurlijk zijn emoties en ideologieën altijd sterke bouwstenen geweest voor onze overtuigingen en oordelen. Maar de laatste tijd lijken de wetenschap en de rede steeds vaker overrompeld te worden door het voortdurend framen van onderwerpen. Dit maakt het lastig om de veelbelovende oplossingen en innovaties door te voeren die momenteel hard nodig zijn om problemen zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit aan te pakken.

 

Gastspreker Professor Rik Torfs, voormalige Rector Magnificus voor KU Leuven, zal de noodzaak tot een open dialoog binnen academische kringen aan de kaak stellen. Nadat hij het centrale idee heeft besproken, zal het thema aan bod komen tijdens een speciale talkshow. Verscheidene jonge academici zullen hun meningen over dit onderwerp delen.

Klik hier voor meer informatie

 

Tilburg University

Het College van Bestuur nodigt u van harte uit om de Opening van het Academisch jaar 2019-2020 bij te wonen. Tijdens deze ceremonie kijken we vooruit naar het academische jaar dat voor ons ligt. Het thema van dit jaar is Traditie en Innovatie in de Academische wereld. Tilburg University innoveert mede geïnspireerd op academische tradities. De keynote wordt verzorgd door professor Richard D. McCullough, scheikundige en vice-provost Onderzoek aan Harvard University. Hij is expert op het gebied van micro-electronics, heeft meer dan tien Amerikaanse patenten en is eigenaar van twee bedrijven. Hij zal zijn zienswijze delen over digitale innovatie en hoe zich dit verhoudt tot academische tradities.

 

Prof. dr. Koen Becking, voorzitter College van Bestuur van Tilburg University, zal dieper ingaan op de waardering van tradities en de innoverende inspanningen van Tilburg University om een duurzame, digitale samenleving te creëren.

Klik hier voor meer informatie

 

Erasmus University Rotterdam

We hebben onze missie ‘Creëren van positieve maatschappelijke impact’ het afgelopen collegejaar vertaald naar een nieuwe strategie. In de uitvoering hiervan zetten we krachtig in op het vormgeven van ons toekomstgerichte onderwijs, op excellent onderzoek in verbinding met de samenleving en op de doorontwikkeling van onze ‘Erasmus Initiatives’. We leiden nieuwe academici en maatschappelijke leiders op om de uitdagingen van de toekomst op te pakken. Daarbij zijn we herkenbaar als ‘Erasmians’: kritisch en ondernemend, altijd in dialoog met de wereld om ons heen en strevend naar impactvolle oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

 

Op maandag 2 september, tijdens de opening van het academische jaar, presenteert Kristel Baele de nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit, ontwikkeld in een uniek en energiek ontwerpproces, als ‘one university’ met studenten, wetenschappers, professional services staff en stakeholders.

Klik hier voor meer informatie

 

Technische Universiteit Eindhoven

Elk jaar wordt het nieuwe academische jaar officieel geopend. Dit vindt plaats op de eerste maandag van het academisch jaar. De opening Academisch Jaar van de TU/e wordt gehouden in de Blauwe Zaal van het Auditorium op de TU/e-campus. Het programma start om 16.00 uur en aansluitend vindt er een receptie plaats in de Senaatszaal. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Vrije Universiteit Amsterdam

Samen met gastspreker Paul Rosenmöller, twee jonge leiders en Arnon Grunberg nemen we je mee in het thema van democratisch leiderschap. Zijn wij wel écht de baas? Hoe vergroot je de weerbaarheid en besluitvaardigheid van de democratie met democratisch leiderschap? En hoe ziet dat leiderschap er uit? We gaan rond de tafel met leiders die de balans zoeken tussen draagvlak en initiatief nemen, tussen goed luisteren en vertalen naar rechtvaardige acties. Acties die iedereen uitnodigen en uitdagen mee te werken aan een betere, gezamenlijke toekomst. Jouw toekomst! Met de Opening Academisch Jaar maken we een start met het jaarthema Governance for Society dat we dit jaar verder zullen uitdiepen.

Klik hier voor meer informatie

 

Leiden Universiteit

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden nodigt u graag uit aanwezig te zijn bij de opening van het academisch jaar 2019-2020. Dit vindt plaats op maandag 2 september 2019 vanaf 15.00 uur in de Pieterskerk: Pieterskerkhof 1A te Leiden. Welkom door prof.mr. Carel Stolker, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur. Openingsspeech door drs.Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Klik hier voor meer informatie

 

Utrecht Universiteit

Het thema is Erkennen en Waarderen. De wetenschap is in transitie. Het tijdperk dat wetenschappers voornamelijk worden gewaardeerd op publicaties in toptijdschriften loopt ten einde. Onderwijs en public engagement zijn minstens zo belangrijk. Net als leidinggevende kwaliteiten. We willen een gemeenschap zijn die teams koestert en alle talenten een plaats geeft. En dat alles in een veilige werkomgeving. De vraag is hoe we samen met het niet-wetenschappelijk personeel en studenten zo’n cultuur scheppen en woorden omzetten in dagelijkse praktijk. De Opening van het nieuwe Academisch Jaar lijkt ons een uitgelezen moment om hierbij stil te staan.

Klik hier voor meer informatie

 

Radboud Universiteit

De opening van het academisch jaar is de ontmoetingsplek voor alle medewerkers, studenten en vrienden van de Radboud Universiteit. Het thema van deze opening is: ‘…luisteren…’.

Klik hier voor meer informatie

 

Universiteit van Amsterdam

De ivoren toren is al lang verleden tijd, wetenschappers en studenten zijn actief en uitgesproken in het publieke debat. Op welke manier uiten wij onze betrokkenheid, hoe participeren wij in het publieke debat? Tijdens de opening van het academische jaar 2019-2020, met als titel ‘Wat bezielt de academie?, komen wetenschappers en studenten hierover aan het woord. Collegevoorzitter Geert ten Dam spreekt over het belang van de wetenschap voor de samenleving. We willen geïnspireerd ons werk doen, in een vrije academische setting die het debat viert. Wat kunnen we precies doen om onze ziel vitaal te houden? Denker des Vaderlands en docent Filosofie Daan Roovers verzorgt de keynote getiteld: ‘Publieke kennis’: Wat is de verhouding tussen academische expertise en het publiek, nu het internet alle informatie van de wereld herbergt en vrij toegankelijk maakt.

Klik hier voor meer informatie

 

Maastricht University

De Opening Academisch Jaar 2019/2020 staat op maandag 2 september 2019 in het teken van 'Science+, Engineering for society' en de vraag hoe de maatschappelijke waarde van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek goed voor het voetlicht gebracht kan worden. Na een korte introductie door prof. dr. Martin Paul, voorzitter van het College van Bestuur, delen inspirerende sprekers hun ideeën over het thema van dit jaar. Nobelprijswinnaar Barry Barish  verzorgt een inspirerende keynote. Deze experimenteel natuurkundige kreeg de prijs voor zijn wetenschappelijke en leidinggevende bijdrage aan het meten van zwaartekrachtgolven.

Klik hier voor meer informatie

 

Twente University

De Opening van het Academisch Jaar is dé ontmoetingsbijeenkomst voor studenten, wetenschappers, medewerkers en partners van de universiteit ter inspiratie voor het nieuwe collegejaar. De Opening Academisch Jaar op maandag vindt dit jaar plaats op 2 september 2019, vanaf 14.15 uur in Waaier 1 en 2. Noteer deze datum alvast in je agenda!

Klik hier voor meer informatie

 

Open Universiteit

De opening academisch jaar 2019-2020 van de Open Universiteit vindt plaats op maandag 2 september 2019 in Utrecht en markeert de start van het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit. De opening van het academisch jaar kan ook online worden gevolgd. Rector magnificus prof. dr. Theo J. Bastiaens verzorgt het welkomstwoord. Daarna geeft prof. dr. Willem Vermeend, hoogleraar Economie 4.0 aan de Open Universiteit, de hoofdlezing, getiteld: 'Klimaatbeleid: de aardbol kunnen we niet redden met belastingverhogingen, wel met slimme technologieën!’.

Klik hier voor meer informatie

 

 

Overige publiek gefinancieerde universiteiten

 

De Universiteit voor Humanistiek
De Universiteit voor Humanistiek opent op vrijdag 30 augustus het nieuwe academische jaar met een feestelijke bijeenkomst. Tijdens de Opening zal het rectoraat worden overgedragen van prof. dr. Gerty Lensvelt aan prof. dr. Joke van Saane. Daarnaast zullen diverse sprekers een dankwoord uitspreken en een blik op de toekomst van de universiteit werpen.

 

Dertig jaar geleden ontwierp edelsmid en ontwerper Gijs Bakker de ambtsketting voor de eerste rector van de Universiteit voor Humanistiek. De ketting bestaat uit een ring en een cirkel, zij symboliseren ratio en emotie. Er zijn wetenschapsopvattingen die stellen dat beide onverenigbaar zijn. Wetenschap is objectief, emotie hoort er ver van te blijven. We staan stil bij de vraag hoe de Universiteit voor Humanistiek als levensbeschouwelijke universiteit toch beide op elkaar probeert te betrekken. Met het overdragen van de ketting neemt Gerty Lensvelt-Mulders afscheid als rector en wordt Joke van Saane ingehuldigd.
Klik hier voor meer informatie

 

Overige openingen/evenementen op deze dag

Ook is er in Leiden een opening van het academisch jaar op initiatief van WOinActie, waar een aantal sprekers stil zal staan bij de positie van en de druk op de universiteit.

Klik hier voor meer informatie