Zonder dynamiek

geen ontwikkeling

Een jaar vol dynamiek, waarin iedereen stevig van zich laat horen: de ‘maatschappij’, studenten, docenten, de overheid en het bedrijfsleven. Zo karakteriseren wij, bezien vanuit het perspectief van de VSNU, het jaar 2015.

 

Partijen met verschillende belangen laten op tal van manieren van zich horen. Maar niet iedereen heeft dezelfde belangen. In dat spanningsveld is het de kunst om scherp aan de wind te zeilen, met elkaar te zoeken naar vernieuwing, naar innovatie en naar nieuwe samenwerkingsvormen. Om zo de kwaliteit van ons universitair onderwijs en onderzoek, en daarmee de impact op de samenleving te vergroten.

 

Dat lukt behoorlijk goed. Zo halen steeds meer studenten de eindstreep en zitten zij (nog) sneller op hun plek. Ook zijn Nederlandse wetenschappers zeer succesvol in Europa, stijgt de internationale zichtbaarheid en waardering voor onze universiteiten en komt de ‘truly international classroom’ weer een stap dichterbij.

 

In 2015 wordt er daarnaast een reuzenstap gezet op het gebied van open access. Met bijna alle grote uitgeverijen worden afspraken gemaakt om papieren publicaties en abonnementen om te zetten naar kosteloze digitale publicaties. Waardoor kennis makkelijker gedeeld en van iedereen wordt.

 

De ‘maatschappij’ roert zich in 2015 via de Nationale Wetenschapsagenda. Ruim 1200 vragen vanuit alle hoeken van de samenleving culmineren in 140 overkoepelende wetenschappelijke vragen, en 16 exemplarische routes. Samen illustreren zij de breedte van de Nederlandse wetenschap. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Nationale Wetenschapsagenda gaat leiden tot nieuwe verbindingen, allianties en (nog) betere contacten met de samenleving.

 

En dan is 2015 uiteraard ook het jaar van de roep om Bildung en het verzet tegen het opgejaagde rendementsdenken door de overheid. De bezetting van het Maagdenhuis vormt het begin van talrijke gesprekken over de toekomst van de structuur en cultuur van de universiteit.

 

De overheid buigt zich eveneens over de toekomst van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en geeft op verschillende manieren aan waar we naartoe moeten: met het hoger onderwijs, als het gaat over kwaliteitsverbetering in het onderwijs, over verbeteringen in het accreditatiestelsel en over internationalisering. Bovendien is 2015 het jaar waarin het studievoorschotstelsel wordt geïntroduceerd als vervanging van het stelsel van studiebeurzen.

 

Zonder dynamiek geen ontwikkeling. Ook in 2016 zullen we daar volop mee te maken krijgen. En zo hoort het ook. Ook dan blijft de kunst om met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen, innovatie en slimme allianties.

Karl Dittrich,

voorzitter

 

Josephine Scholten,

directeur