En verder...

Benoeming nieuwe vice-voorzitters VSNU

Dirk Jan van den Berg (TU Delft) volgt in mei 2015 Louise Gunning (UvA) op als vice-voorzitter van de VSNU. In september vertrekt van den Berg als voorzitter van de TU Delft en legt daarmee ook het vicevoorzitterschap van de VSNU neer. Sibrand Poppema, voorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, en Jan Mengelers, voorzitter van de TU Eindhoven, worden vervolgens benoemd tot de nieuwe vicevoorzitters.

De vicevoorzitters van de VSNU zijn plaatsvervangend voorzitter van de vereniging, bewaken de strategische koers en vertegenwoordigen samen met de VSNU-voorzitter de universiteiten in bestuurlijk overleg met bewindspersonen en andere stakeholders.

 

Persbericht VSNU:

VSNU kiest nieuwe vice-voorzitters

 

HO Taskforce vluchtelingen

Nederland ziet in 2015 een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een groot deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. Universiteiten staan klaar om deze vluchtelingen op te vangen. In vrijwel alle universiteiten worden initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding als breder op het gebied van bijvoorbeeld crisisopvang. Universiteiten geven speciale colleges, starten buddy-projecten en stellen ruimtes beschikbaar. In een gezamenlijke brief met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt de VSNU aan staatssecretaris Wiebes om mogelijk te maken dat werknemers verlofdagen kunnen inzetten in ruil voor steun aan vluchtelingen.

Samen met het hele hoger onderwijsveld wordt een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs opgericht. Belangrijkste afspraken zijn dat taal- en taalschakeltrajecten voor vluchtelingen beter worden gefaciliteerd en dat knelpunten in de instroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs worden opgelost.

 

Persbericht VSNU:

Afspraken over vluchtelingen in het hoger onderwijs

 

In de media:

NOS: ‘Zeker twee keer zo veel vluchteling studenten’

AD: Geschoolde vluchtelingen Heumensoord krijgen college

 

VSNU draagt archief over aan nationaal archief

In februari draagt de VSNU het complete VSNU-archief over aan het Nationaal Archief in Den Haag. Het archief bevat alle stukken uit de periode sinds de oprichting in 1985 tot en met de stukken uit 2005. In het bijzijn van drie voormalige VSNU-voorzitters en de huidige VSNU-voorzitter Karl Dittrich werd het archief symbolisch overhandigd aan de Algemene Rijksarchivaris. De stukken zijn openbaar toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek. Het archief van de VSNU bevat meer dan 28 meter aan vergaderstukken van het dagelijks en algemeen bestuur, correspondentie, standpuntbepalingen en adviezen aan derden.

 

Persbericht VSNU:

VSNU draagt archief over aan Nationaal Archief

 

In de media:

Folia: VSNU-documentatie overgedragen aan Nationaal Archief

 

Tweet VSNU:

VSNU draagt archief over aan Nationaal 3 oud-VSNU-voorzitters bij overdracht aanwezig