Jaarplan 2016

De universiteiten zetten zich in VSNU-verband gezamenlijk in voor het universitair onderwijs

en onderzoek in Nederland.

Voor 2016 staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • Versterken van het onderwijs: academische vorming, kwaliteitsverbetering en de juiste randvoorwaarden
  • Verstevigen van het onderzoek: aansluiting op (inter)nationale onderzoeksagenda’s, impact op samenleving en open access
  • Gericht op transparantie: registratie en verantwoording
  • Goed werkgeverschap: aantrekken en binden van talent

 

 

Het jaarplan van de VSNU beschrijft hoe deze uitgangspunten in thema’s en projecten zijn gevat. De agenda is vastgesteld door de collegevoorzitters van de universiteiten.