Platform voor kennisuitwisseling

Universiteiten en ook de samenleving hechten waarde aan het delen en overdragen van kennis en ervaring. De VSNU biedt hiervoor een platform en organiseert ook in 2015 allerlei congressen, conferenties, symposia en debatten. Daar waar partnerschappen logisch zijn, trekt  de VSNU samen op met organisaties zoals EP-Nuffic en Vereniging van Hogescholen.

Symposium:

Grensoverstijgende talentontwikkeling

 

Lang niet alle jonge wetenschappers vervolgen hun carrière in de wetenschap. Wat voor implicaties heeft dit voor gepromoveerden en postdocs? En wat voor gevolgen heeft dit voor talentbeleid aan universiteiten? De VSNU organiseerde op 28 mei 2015 samen met de in talentbeleid gespecialiseerde onderzoekers Marian Thunnissen (Hogeschool Utrecht), Inge van der Weijden (Universiteit Leiden) en Pleun van Arensbergen (Radboud Universiteit Nijmegen) dit symposium talentbeleid voor jonge wetenschappers.

 

 

 

VSNU-Café: Studeren

in een nieuwe tijd

 

Hoe ziet het universitair onderwijs er in 2025 uit? Wat betekent dat voor de student, zijn studieomgeving, zijn plaats in de maatschappij en hoe bereidt de universiteit hem daarop voor? Welke wensen en verantwoordelijkheden hebben werkgevers en welke vorm van sturing wordt gewenst door de politiek? Deze vragen stonden centraal tijdens het VSNU-Café: 'Studeren in een nieuwe tijd'.

De twee andere VSNU-Cafés in 2015 stonden in het teken van ‘Democratisering in het hoger onderwijs’ en ‘De kansen in de wetenschapsvisie voor de sociale wetenschappen’.

 

 

Bron: VSNU

Netwerk event ‘Excellence without borders’

 

Nederlandse universiteiten zijn een groot voorstander van excellentie over de grenzen. Met het evenement 'Exellence without borders' wil de VSNU samen met Neth_ER belemmeringen wegnemen en bruggen bouwen waar nodig, zodat onderzoekers en beleidsmedewerkers uit alle landen die onder Widening Particpation vallen beter kunnen sluiten bij het onderzoeksprogramma Horizon2020

 

Lees ook de column van Karl Dittrich ‘Knowledge is the answer’.

 

Bron: VSNU

SEP 2015-2021

 

De VSNU organiseerde op 4 november een bijeenkomst over het nieuwe SEP 2015-2021, dat begin dit jaar in werking trad. De bijeenkomst bood praktische handvatten voor het voorbereiden van een onderzoeksvisitatie en het schrijven van een zelfstudie. Collega’s uit het hele land die al met het nieuwe SEP gewerkt hebben presenteerden hun ervaringen.

 

Bron: VSNU

Conferentie

‘De loting voorbij‘

 

De VSNU organiseerde op 11 november de conferentie 'De loting voorbij'. Vanaf het collegejaar 2017/2018 wordt er niet langer geloot voor opleidingen met een numerus fixus. De toelating van studenten gebeurt vanaf dat jaar overal via decentrale selectie. Loting wordt politiek en maatschappelijk gezien als oneerlijk. Selectie moet daar een einde aan maken. Maar hoe organiseer je een selectieprocedure die eerlijk is, de meest geschikte studenten eruit haalt en ook nog diversiteit toelaat? Meer dan 200 deelnemers, onder wie opleidingsdirecteuren, onderzoekers, studentadministrateurs en studentvertegenwoordigers, kwamen naar de VSNU-conferentie om zich te buigen over die vragen.’

 

 

Bron: VSNU

‘Matcht het?‘

 

Eerstejaars universitaire bachelorstudenten ervaren in toenemende mate een goede match met hun opleiding en ze zijn positiever over de voorlichting die universiteiten er vooraf over hebben gegeven. Studenten geven daarnaast vaker aan bewust voor de opleiding te hebben gekozen. Het per 2014 vervroegen van de aanmelddatum voor een studie van 31 augustus naar 1 mei en de invoering van verplichte studiekeuzeactiviteiten lijken daarmee zijn vruchten af te werpen. Deze maatregelen zijn onderdeel van meer jarenlange inspanningen van instellingen om het studiekeuzesucces te verhogen en passen in de positieve trend die al eerder is ingezet. Deze resultaten zijn gepresenteerd door ResearchNed op de VSNU-conferentie ‘Matcht het?’.

Bron: VSNU

Bron: ScienceWorks

Impact of Science

 

Op 4 en 5 juni vond de internationale conferentie 'Impact of Science: Measuring and demonstrating the societal impact of science’ plaats in Amsterdam. Het belang van maatschappelijk impact van wetenschappelijk onderzoek wordt onderkend, maar het aantonen ervan blijft een uitdaging. Met diverse internationale topsprekers werd ingegaan op verschillende aanpakken van maatschappelijke impact. Zo vertelde David Sweeney (directeur onderzoek bij de Higher Education Funding Council for England) over het Britse verdeelsysteem voor de eerste geldstroom waarbij maatschappelijke impact wordt meegewogen, Toby Smith (Vice President at the Association of American Universities) besprak de situatie in de VS en Rosalinde van der Vlies (hoofd van de Evaluation Unit bij DG Research & Innovation, Europese Commissie) ging in op de rol van societal impact binnen Horizon2020. Een van de belangrijke conclusies was dat een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens noodzakelijk is om de diversiteit van de wetenschap te kunnen laten zien.