In gesprek met

studenten en staf

Binnen en buiten de Nederlandse universiteiten wordt een levendig debat gevoerd over de onvrede bij een groep studenten, docenten en medewerkers over de ontwikkelingen binnen de universiteiten. Meer Bildung, minder rendementsdenken, dat is kort samengevat de inzet. De VSNU is het daar hardgrondig mee eens.

Bron: NOS

Onvrede over ‘vermarkting’

 

Studenten uiten eind februari hun onvrede over wat wordt beschouwd als de 'vermarkting' van de universiteiten. Er wordt te veel naar meetbare criteria en prestaties gekeken, en te weinig naar kwaliteit, Bildung en maatschappelijke relevantie, vinden zij. Ook hekelen zij de bureaucratisering. Er volgt o.a. een bezetting van het Bungehuis en het Maagdenhuis.

De besturen van universiteiten vinden dit relevante thema’s, stelt de VSNU in een reactie. Besturen herkennen de zorgen die hierover worden geuit. VSNU-voorzitter Dittrich: ‘Zij hebben de verantwoordelijkheid om in goede afstemming met alle stakeholders en hun vertegenwoordigers een duurzaam, democratisch en bij het tijdsbeeld passend universitair model aan te sturen’. De academische cultuur en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek staan daarbij vanzelfsprekend voorop. Hierover willen de besturen permanent in gesprek blijven.

 

‘Meer lucht in

het systeem’

 

Op 3 mei komt de VSNU opnieuw met een reactie op de onvrede onder docenten en studenten. VSNU-voorzitter Karl Dittrich treedt de Amsterdamse studenten tegemoet tijdens het Festival der Wetenschappen, georganiseerd door De Nieuwe Universiteit in het Felix Meritis en er wordt een pamflet in de media verspreid. Volgens de VSNU moet er ‘meer lucht in het systeem’ komen. Met de middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot willen universiteiten het onderwijs kleinschaliger maken. In eerste instantie door meer docenten aan te nemen. Op universiteiten zullen gesprekken worden gevoerd over wat er nodig is, zo kondigt de VSNU aan. Deze gesprekken tussen staf, studenten en bestuurders moet binnen elke universiteit uitmonden in een investeringsagenda voor het onderwijs.

Diezelfde dag gaat ook dit bericht uit over de besteding van het geld van het studievoorschot. De centrale boodschap: een voortzetting van prestatieafspraken, waarmee instellingen worden afgerekend op meetbare indicatoren, is buitengewoon ongewenst.

 

Bron: VSNU

Bron: VSNU

Democratiseren

doe je zo

 

In november organiseert de VSNU een VSNU-Café met Job Cohen en David van Reybrouck over democratisering aan universiteiten. Centraal staat de vraag hoe studenten en personeel beter betrokken kunnen worden bij de universiteit en hoe formele en informele inspraak vergroot kan worden. Volgens cultuurhistoricus David van Reybrouck is daarbij de grote uitdaging om ‘de efficiëntie van het rendementsdenken te koppelen aan de legitimiteit van het democratisch denken’. Stefan Wirken, voorzitter van de LSVB ziet de oplossing in benoemingscommissies waarin zowel de Raad van Toezicht zitting heeft als studenten. “Zodat alleen bestuurders worden aangenomen die het vertrouwen hebben van alle geledingen.”

In de media