Ruim baan voor internationalisering

In 2015 geeft de VSNU verder uitvoering aan de gezamenlijke visie ‘Internationaal’  van de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Het moet voor buitenlandse talentvolle studenten aantrekkelijker worden om in Nederland te komen studeren. Internationalisering is immers hard nodig om de positie van Nederland als internationale kenniseconomie te versterken. Het hele jaar door verkondigt de VSNU deze boodschap bij verschillende gelegenheden in Nederland, in Europa en in de wereld.

Bron: VSNU

8,3% meer

internationale studenten

 

De instroom van internationale studenten groeit met 8,3%, maakt de VSNU in februari bekend. Over de hele breedte hebben 12.680 nieuwe internationale studenten zich aangemeld. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De groei van het aantal internationale studenten is bemoedigend, het laat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons universitaire onderwijs zien. Bovendien komen we dicht bij het door veel opleidingen nagestreefde ideaal van een echte ‘international classroom’.”

Internationale studenten blijken bovendien vaker dan verwacht in Nederland te blijven wonen en werken na hun studie. Van alle afgestudeerden met een internationale achtergrond woont 38 procent  vijf jaar later nog steeds in Nederland. Dat betekent een impuls voor de Nederlandse economie en levert de staatskas extra belastinggeld op.

 

140 ambassadeurs praten met VSNU

 

Op 28 januari 2015 spreken de VSNU en de Vereniging Hogescholen met 140 Nederlandse ambassadeurs over de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het postennetwerk. Wat kan er beter en waar laten de kennisinstellingen kansen liggen? Tijdens een interactieve sessie op de TU Delft presenteren Karl Dittrich en Thom de Graaf hun gezamenlijke Visie Internationaal  en lichtten de Unique Selling Points van het Nederlandse hoger onderwijs systeem toe. Het geluid uit de zaal is eenduidig: er moet meer worden samengewerkt tussen de hoger onderwijsinstellingen, de ministeries, de ambassades en de agentschappen. Daarnaast geven ambassadeurs aan dat zij behoefte hebben aan handzame overzichten, bijvoorbeeld over de beurzen in de EU.

Bron: TU-Delft

Bron: EP Nuffic

Op handelsmissie

naar Canada

 

De VSNU gaat in mei samen met een delegatie van Nederlandse hogescholen en universiteiten naar Canada voor een onderwijsmissie onder leiding van minister Jet Bussemaker. Het bezoek valt samen met een economische missie en een Staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. De hoger onderwijsmissie heeft tot doel om de aantrekkelijkheid van het Nederlandse hoger onderwijs te laten zien. Immers: slechts een beperkt aantal Canadese studenten studeert in Nederland. De onderwijsmissie heeft tot doel hier verandering in te brengen en de banden tussen het Canadese en Nederlandse hoger onderwijsinstellingen te versterken.

Bron: VSNU

Nieuw: Holland Scholarship

 

Het Holland Scholarship is het nieuwe nationale beurzenprogramma voor Nederlandse en internationale studenten. Het programma wordt in augustus gelanceerd en is een belangrijke aanjager om meer buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Deze boodschap staat ook in de gezamenlijke visie van de Vereniging Hogescholen en de VSNU.

In augustus reikt minister Bussemaker de eerste veertig beurzen van het Holland Scholarship uit aan Nederlandse en internationale studenten. Ze doet dit tijdens een uitgebreid ontbijt op luchthaven Schiphol in het bijzijn van onder andere Karl Dittrich. Dittrich: “Voor de kwaliteit van het hoger onderwijs, dat steeds internationaler wordt, is het van groot belang dat er meer buitenlandse studenten naar ons land komen. Omgekeerd is het belangrijk dat meer Nederlandse studenten een deel van hun studie in het buitenland volgen.”

 

Veel Europees onderzoeksgeld naar Nederland

 

Nederlandse universiteiten zijn zeer succesvol in het verwerven van Europese onderzoeksgelden uit het onderzoeksprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Uit een tussenstand tot medio juni 2015 blijkt dat 1144 Nederlandse projectaanvragen met succes zijn ingediend. Nederland staat hiermee op een zesde plaats.

Bron: VSNU

Steeds meer joint programmes

 

Nederlandse universiteiten bieden steeds meer opleidingen aan in samenwerking met buitenlandse universiteiten. Het aanbod van deze gezamenlijke programma’s is de laatste jaren gestegen tot 220 en er zijn verschillende programma’s in ontwikkeling. Dit blijkt uit een in maart 2015 gepresenteerd VSNU-rapport over ‘joint programmes’. Gezamenlijke programma’s leiden tot meer in- en uitgaande mobiliteit van studenten en internationale samenwerking van wetenschappelijk personeel.

 

 

Bron: DUB Nieuws

Bron: VSNU

Universiteiten en hogescholen presenteren Visie Global Development

 

Nederlandse universiteiten zien voor zichzelf een grotere rol weggelegd bij ontwikkelingssamenwerking. In ontwikkelingslanden en opkomende economieën is er een groeiende vraag naar kennis en hoger onderwijs. Nederlandse universiteiten en hogescholen spelen hierop in en vragen de Nederlandse overheid daarom om kennis prominenter aan bod te laten komen bij ontwikkelingssamenwerking. Dat staat in de Visie Global Development die de Vereniging Hogescholen en VSNU op 10 november aanbieden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

In de media