2015 in cijfers

Een recordaantal studenten en meer nieuwe inschrijvingen dan verwacht. Bovendien gaat het studietempo van universitaire bachelorstudenten (nog verder) omhoog.

66.000 aanmeldingen

 

Meer dan 66.000 studenten melden zich voor de deadline van 1 mei 2015 aan voor een universitaire bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016. Het aantal aanmeldingen ligt op hetzelfde hoge niveau als vorig jaar. De aanmeldcijfers zijn echter geen definitieve inschrijfcijfers. In de regel is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal definitieve inschrijvingen, omdat studenten soms afzien van definitieve aanmelding.

De voorlopige inschrijfcijfers laten in oktober 2015 zien dat het leenstelsel nauwelijks effect heeft op instroom van nieuwe studenten. De definitieve inschrijfcijfers voor 2015-2016 komen beschikbaar in het voorjaar van 2016.

 

 

Bron: VSNU

253.482 studenten:

een record!

 

In het collegejaar 2014-2015 staan 253.482 studenten ingeschreven bij een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Nooit eerder volgden zo veel studenten een universitaire studie. Het aantal inschrijvingen van eerstejaars-bachelorstudenten daalt  licht met 2,4 procent, door een afname van de vwo-instroom. De stijging van het aantal eerstejaarsstudenten is het grootst bij de university colleges en binnen de sectoren Recht en Techniek. De instroom van internationale studenten is met meer dan 8 procent gestegen tot 12.680.

Bron: NOS

Bron: NU.nl

66 procent haalt diploma in vier jaar

 

Het studietempo van universitaire bachelorstudenten is in 2014 opnieuw hoger. Het percentage studenten dat in 2014 binnen vier jaar een bachelordiploma haalt aan een Nederlandse universiteit is 66 procent. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (64 procent) en fors hoger dan vijf jaar geleden, toen het percentage nog slechts 53 procent was. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De stijging van het aantal studenten dat na vier jaar een diploma haalt past in de trend dat het studietempo onder studenten toeneemt. De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief en terecht.”

8 procent meer internationale studenten

 

De instroom van internationale studenten stijgt met meer dan 8 procent, een toename van 12.680. De VSNU is daar blij mee en doet er van alles aan om studeren in Nederland aantrekkelijker te maken voor buitenlandse talentvolle studenten.

51.000 werknemers

 

Nederlandse universiteiten zijn werkgever van bijna 51.000 werknemers. Voor deze werknemers worden tenure tracks ingericht voor veelbelovende onderzoekers en worden programma's voor academisch leiderschap opgezet om de kwaliteit van leidinggevende hoogleraren te verbeteren. Ook zijn carrièrepaden voor excellente onderwijsgevenden geïntroduceerd en wordt gewerkt aan het terugdringen van tijdelijke contracten voor wetenschappers.

Bron: VSNU

Beste 2 procent

van de wereld

 

Nederlandse universiteiten behoren tot de beste twee procent van de wereld. Nederland is één van de weinige landen waarvan alle universiteiten in de internationale rankings voorkomen. De Nederlandse universiteiten vormen zo een wetenschappelijke hoogvlakte, met onderzoek en onderwijs van uitstekende kwaliteit.

 

 

Bron: VSNU

In de media