Print
 
 
Universiteiten en UMC’s lanceren communicatietoolkit over gebruik intellectueel eigendom door studenten

Universiteiten en UMC’s lanceren communicatietoolkit over gebruik intellectueel eigendom door studenten


Goede communicatie naar studenten over wat hun positie is ten opzichte van het intellectueel eigendom is van belang. Daarom hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) in afstemming met Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) een communicatietoolkit ontwikkeld.

In 2020 hebben VSNU, NFU en DutchSE een richtsnoer ontwikkeld over de omgang met intellectueel eigendomsrechten voor studenten. Hiermee hebben de universiteiten de positie van studenten ten opzichte van het intellectueel eigendom verduidelijkt. Voorbeelden hiervan zijn het octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht.

De communicatie rond het richtsnoer richting studenten wordt nu actief door de instellingen in gang gezet middels een samenvatting van het richtsnoer, een stroomschema, een FAQ en een korte uitlegtekst. Daarnaast biedt deze “communicatietoolkit” suggesties voor universiteiten voor aanvullende communicatie-instrumenten, afhankelijk van de situatie per instelling.

Het is van belang dat studenten in een vroeg stadium op de hoogte zijn van hun positie ten opzichte van het intellectueel eigendom. Adriaan van Noord, Innovation & Impact Centre TU Delft: ‘Eenduidige communicatie richting studenten over hun IE-rechten versterkt hun kansen met IE tot ondernemerschap te komen. Met deze toolkit zorgen we ervoor dat universitaire studenten goed zijn voorgelicht over hun mogelijkheden.’

Voor meer informatie, neem contact op met Gijs Kremers (kremers@vsnu.nl).

2a. Samenvatting Addendum Richtsnoer IER
2b. Summary of the Addendum to the IPR guideline
3a. Korte uitlegtekst Addendum Richtsnoer IER
3b. Brief introduction of the Addendum
4a. FAQ Addendum Richtsnoer IER
4b. FAQ Intellectual property Addendum IPR guideline
5a. Stroomschema
5b. Flowchart