Print
 
 

VSNU: pijnlijke kortingen in onderwijs en onderzoek

PERSBERICHT

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) vindt de 200 miljoen euro aan subsidiekortingen voor organisaties in het onderwijs en onderzoek pijnlijk. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Deze maatregel komt hard aan. De kortingen hebben ernstige gevolgen voor gezichtsbepalende instellingen voor internationaal onderwijs en voor de infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek’.

 

Vandaag maakte de minister van Onderwijs bekend welke organisaties gekort worden als gevolg van de afspraken uit het Regeerakkoord. Zo worden allerlei onderzoeks- en wetenschapsorganisaties gekort. OCW is voornemens de subsidie van het LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) van de Open Universiteit te beëindigen. Als deze aangekondige bezuiniging doorgaat, betekent dat het einde van LOOK en het door LOOK uitgevoerde onderzoek.
Het budget voor NESO’s (Netherlands Education Support Offices) wordt gehalveerd en een aantal instituten wordt zelfs voor 100% gekort: het Montesquieu Instituut en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Bij al deze instituten zijn verschillende Nederlandse universiteiten betrokken.


Een belangrijk bezwaar van de VSNU is dat de bezuinigingen de wervingskracht voor buitenlands talent in het hart treffen. De kortingen op Nuffic, de NESO-kantoren en andere instellingen voor internationaal onderwijs zijn niet te rijmen met de ambitie om internationale studentenmobiliteit te bevorderen en om meer buitenlands talent te selecteren en naar Nederland te halen.


Een tweede bezwaar is dat de kortingen ernstige gevolgen hebben voor de infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de korting van 8 miljoen euro op de nationale bibliotheekfunctie van de Technische Universiteit Delft, die is ingericht om de landelijke toegankelijkheid van wetenschappelijke literatuur te verzorgen. Ook SURF wordt gekort voor 4 miljoen euro. SURF staat voor toonaangevende ICT-innovaties in het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Zonder een state-of-the-art ICT-infrastructuur kan een kennisintensieve samenleving als de onze niet floreren. Dankzij SURF zijn de Nederlandse universiteiten en hogescholen het internetknooppunt van Europa. Het is maar de vraag of Nederland toonaangevend blijft op het gebied van ICT.


Ondanks deze kortingen wil de minister nog steeds dat universiteiten hun internationaliseringsdoelstellingen, onderzoeksambities en efficiëntere bedrijfsvoering realiseren. Karl Dittrich: ‘Wij willen onze doelstellingen en ambities waarmaken, maar dat wordt met deze bezuinigingen wel steeds moeilijker.’ Naast deze subsidietaakstelling kampen universiteiten ook met 150 miljoen euro aan andere bezuinigingsmaatregelen uit het Regeerakkoord die de prijs per student, die al jaren daalt, verder doet afnemen.


De VSNU wil met de minister in gesprek om te kijken hoe de dreigende bezuinigingen en de doorwerking daarvan in de taken van de universiteiten kunnen worden verzacht. Een belangrijke maatregel is wat de VSNU betreft dat de opbrengsten uit het sociaal leenstelsel worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

--- Einde persbericht ---

Bijlage: overzicht van voor universiteiten relevante organisaties in het onderzoek en onderwijs die worden geraakt.
 


Noot voor redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij 06 43 26 97 55 | woordvoerder