Print
 
 

Learning Community Research Support Offices

On the 27th of June Universities of the Netherlands (UNL) organised, in collaboration with ARMA-NL, a Learning Community session for Research Support Offices (RSO). More than one hundred grant advisors, RSO heads, research managers and other interested participants from all over the country joined the event. The main aim was to exchange knowledge and best-practices to further strengthen and professionalise Research Support Offices.

Universiteiten gaan gemeenschappelijke stageovereenkomst gebruiken

De veertien Nederlandse universiteiten gaan allemaal dezelfde stageovereenkomst gebruiken. Dit is besloten na uitgebreide raadpleging van studentenorganisaties en bedrijven, onder andere via een internetconsultatie. De stageovereenkomst zorgt voor duidelijker afspraken tussen studenten, universiteiten en stageorganisaties.

Reactie Universiteiten van Nederland op KNAW-rapport sociale veiligheid

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vandaag een rapport uitgebracht over sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap. Het rapport, samengesteld onder leiding van Naomi Ellemers, laat nogmaals zien dat een sociaal veilige werkomgeving essentieel is voor goede wetenschapsbeoefening. Er is op kennisinstellingen al veel werk verricht op het gebied van sociale veiligheid, maar er kan meer gebeuren om bestaande en nieuwe afspraken in de praktijk ook goed te laten werken en op elkaar aan te laten sluiten.

Hogescholen, universiteiten en ministerie van OCW sluiten bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek

Het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap verder versterken en fundamentele knelpunten oplossen: daartoe hebben de hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW vandaag een bestuursakkoord ondertekend. De komende jaren zetten zij in op het verstevigen van het fundament van het stelsel, geven ze ruimte aan divers talent en vergroten ze (daardoor) hun impact op de maatschappij.  Op de Fontys Hogeschool in Eindhoven zetten minister Dijkgraaf, Maurice Limmen (voorzitter Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (voorzitter vereniging Universiteiten van Nederland) vandaag hun handtekening onder het bestuursakkoord. In het bestuursakkoord werkt minister Dijkgraaf de middelen en instrumenten uit die hij benoemde in de Beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap.

The Green Deal and research: knowledge institutions as co-creators

Research and innovation are key enablers for the implementation of the Green Deal. There is an enormous urge to work together among different types of stakeholders. Long term mission-oriented funding schemes and sufficient human capital are needed to deliver on the ambitions. These were some of the key points raised during the hybrid event on the Green Deal and research, jointly organized by Neth-ER and Universities of the Netherlands on June 21st, 2022.
 

Kenniscoalitie positief over uitwerking investeringen in hoger onderwijs en onderzoek

De kennisinstellingen en werkgevers, samenwerkend in de Kenniscoalitie, zijn positief over de beleidsbrief Hoger Onderwijs en Wetenschap van minister Dijkgraaf. In de brief gaat de minister onder andere in op de toekomst van wetenschap in Nederland en geeft invulling aan de verdeling van de extra investeringen uit het coalitieakkoord . “De omvang van de investeringen geeft ons vertrouwen dat het kabinet wil werken aan structurele versterking van onderzoek en innovatie in Nederland, wat van groot belang is voor de toekomst van ons land”, aldus Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, tevens voorzitter van NWO.

'Academische vrijheid onder druk door wetsvoorstel'

De omgang met het duurzaamheidsvraagstuk en de uitdagingen van publieke gezondheid verlangen een stabiel democratisch bestuur en stabiele onderwijsorganisaties. De veiligheid van wetenschappers vergt actieve bescherming. In januari 2022 riep de Europese Commissie dan ook alle lidstaten op om de autonomie van de universiteiten in al haar dimensies te versterken en te eerbiedigen en de academische vrijheid en integriteit in haar verschillende dimensies actief te versterken en te beschermen. De ministers Wiersma en Dijkgraaf doen met het Wetsvoorstel Uitbreiding bestuurlijk handhavingsinstrumentarium - dat deze donderdag plenair wordt behandeld - exact het tegenovergestelde.

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023

Na een positieve achterbanraadpleging hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties FNV, AC/FBZ, CNV Overheid en de AOb op 9 juni 2022 het op 12 mei jl. gesloten cao-onderhandelaarsakkoord omgezet naar een definitief akkoord over de cao Nederlandse Universiteiten 2022-2023. 

Kennis is (tegen)macht

Wat is de meerwaarde van wetenschap voor politiek? En andersom: wat kan de politiek voor wetenschap betekenen? Wetenschappers en politici gingen met elkaar in gesprek tijdens het minisymposium ‘Kennis is (tegen)macht’ op 23 mei. Het symposium markeerde de start van het tweedaagse evenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting van wetenschap en politiek. De middag in een notendop.

Boost voor biotechnologie 

Biotech-onderzoek in Nederland is van topniveau, maar toepassingen blijven nu relatief achter. Het programma Biotech Booster krijgt een bedrag van 250 miljoen euro toegekend uit het Groeifonds. Met deze investering moet onderzoek vaker, sneller en beter worden vertaald naar concrete producten – valorisatie dus. En dat heeft een enorme impact op onze maatschappij, verwachten HollandBIO-directeur Annemiek Verkamman en Mirjam van Praag, bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Universiteiten vragen lager collegegeld voor studenten gevlucht uit Oekraïne

Alle veertien universiteiten in Nederland verlagen voor het collegejaar 2022-2023 het collegegeld voor gevluchte Oekraïense studenten. Deze studenten betalen daardoor het wettelijk collegegeld van €2209 In plaats van het veel hogere instellingscollegegeld, dat normaal gesproken aan studenten van buiten de Europese Economische Regio wordt gevraagd. Universiteiten hebben dit besluit genomen omdat besluitvorming van het kabinet om dit wettelijk te regelen vooralsnog uitblijft.