Print
 
 
Recordaantal studenten aan universiteiten

Recordaantal studenten aan universiteiten

Forse groei internationale studenten, Rechtsgeleerdheid populairste studie, minder deeltijders

In het collegejaar 2014-2015 staan 253.482 studenten ingeschreven bij een opleiding aan een Nederlandse universiteit. Nooit eerder volgden zo veel studenten een universitaire studie. Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsbachelorstudenten is licht gedaald met 2,4%, door een afname van de vwo-instroom. De stijging van het aantal eerstejaarsstudenten is het grootst bij de University Colleges en binnen de sectoren Recht en Techniek. De instroom van internationale studenten is met meer dan 8% gestegen tot 12.680.


In het huidige academische jaar staan 253.482 studenten aan een Nederlandse universiteit ingeschreven. Dat is een groei van 2,1% ten opzichte van vorig jaar. De populairste opleidingen onder studenten zijn Rechtsgeleerdheid, Psychologie en Geneeskunde. De groei van het totale aantal studenten, ondanks een afname van het aantal eerstejaarsbachelorstudenten, is te verklaren door de enorme groei van de instroom in eerdere jaren. Een groot deel van die studenten is nog niet afgestudeerd, bijvoorbeeld omdat studenten meer dan vroeger kiezen voor meerjarige masters.

Instroom bachelorstudenten gedaald
De instroom van eerstejaarsbachelorstudenten daalt met 2,4% naar 44.304 studenten, als gevolg van een minder grote instroom van vwo’ers. Deze instroom is enkel in absolute zin afgenomen. Het aantal vwo’ers namelijk dat besluit direct na de middelbare school door te stromen naar de universiteit is 80% en dat is aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. De meeste studenten kiezen voor een opleiding binnen de sectoren Economie en Gedrag & Maatschappij, maar de stijging van het aantal nieuwe studenten is het grootst bij de sectoren Recht (6,3%), Techniek (3,2%) en bij de sector overstijgende studies die voornamelijk bestaan uit de Engelstalige University Colleges (11,4%).

Techniekopleiding ook internationaal in trek
De instroom van internationale studenten groeit met 8,3%. Binnen de sector Techniek stijgt het aantal internationale studenten spectaculair met 22,9%. Over de hele breedte hebben 12.680 nieuwe internationale studenten zich aangemeld. Met name Duitse (3.103) en Chinese (1.072) studenten maken de keuze om in Nederland te komen studeren. Italianen, Grieken en Britten completeren de top 5. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “De groei van het aantal internationale studenten is bemoedigend, het laat de aantrekkelijkheid en kwaliteit van ons universitaire onderwijs zien. Bovendien komen we dicht bij het door veel opleidingen nagestreefde ideaal van een echte ‘international classroom’.’’

Deeltijd daalt opnieuw
De daling van het aantal deeltijdstudenten zet evenals voorgaande jaren door. In het huidige academische jaar hebben zich 557 studenten minder ingeschreven voor een bachelor- of masteropleiding in deeltijd, een daling van 8,9%. Het aantal ingeschreven studenten aan de Open Universiteit, die geflexibiliseerde opleidingen aanbiedt, blijft echter stabiel met bijna 17.000 studenten.

Stijging aantal masterdiploma’s
In het collegejaar 2013-2014 zijn 38.049 masterdiploma’s uitgereikt, een stijging van 6%. Het aantal uitgereikte bachelordiploma’s is met 1% gedaald naar 33.508.
 

Klik hier voor meer cijfers en een toelichting.

Einde bericht