Print
 
 

Reactie VSNU op rapport Van der Steenhoven over organisatiemodel NWO

Tegelijkertijd met de wetenschapsvisie van OCW is eind november ook het advies Van der Steenhoven over de herziening van de organisatie- en bestuursstructuur van NWO openbaar geworden. Over dat advies is de onder onderzoekers de nodige onrust ontstaan, getuige onder meer een brandbrief van Spinozalaureaten. De VSNU snapt die zorgen en heeft die in een brief aan staatssecretaris Dekker kenbaar gemaakt.

De VSNU is een voorstander van herziening van de organisatie- en bestuursstructuur van NWO. De noodzaak daarvan is eerder door twee evaluatiecommissies (Van der Vliet 2008 en Stoof 2013) bepleit en door de VSNU onderschreven. Om flexibel te kunnen inspelen op de grote uitdagingen van het hedendaagse wetenschapsbedrijf heeft NWO een meer slagvaardige en eigentijdse governance structuur nodig. Essentieel daarin is de versterking van de bestuurskracht op centraal niveau en het terugdringen van het grote aantal relatief autonoom optredende decentrale organisatieonderdelen.

Tegelijkertijd met de Wetenschapsvisie van de bewindspersonen van OCW is ook het advies van de heer Van der Steenhoven/ABDTOPconsult over de organisatiestructuur van NWO openbaar geworden. De VSNU is van mening dat het Advies Van der Steenhoven op belangrijke onderdelen is doorgeschoten en pleiten daarom voor een terugkeer naar de aanbevelingen van de Commissie Stoof. Onze belangrijkste punten van kritiek treffen de voorgestelde “kanteling” van de organisatie en de essentiële rol van de actieve wetenschap in de organisatie van NWO.

Klik hier voor de volledige brief aan staatssecretaris Dekker