Print
 
 

Onderhandelaarsakkoord CAO universiteiten

PERSBERICHT

De onderhandelaars van de werkgeversvereniging VSNU en de werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, VAWO/CMHF en AC-FBZ hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Nederlandse Universiteiten 2015-2016. Cao-partijen zijn het onder meer eens geworden over een structurele loonsverhoging van in totaal 3,0% aangevuld met een eenmalige uitkering van € 350 bruto in 2016. Daarnaast hebben zij afspraken gemaakt over het verbeteren van het loopbaanperspectief van het wetenschappelijk personeel.

 

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 1 juli 2016. Voor de ruim 50.000 werknemers die onder de cao vallen zijn afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging in twee stappen. Op 1 januari 2015 worden de salarissen structureel met 2,0% verhoogd en op 1 januari 2016 met 1,0%. Daarnaast ontvangen werknemers op 1 juni 2016 een eenmalige uitkering van € 350 bruto. Ook zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het loopbaanperspectief en maatregelen als gevolg van de invoering van de Wet werk en zekerheid.

Werken aan loopbaanperspectief
Cao-partijen hebben afgesproken dat universiteiten het arbeidsmarktperspectief van docenten, onderzoekers en promovendi verbeteren. Universiteiten zetten zich in om de omvang van het aantal flexibele contracten in het onderwijs en onderzoek te verminderen.

Wet werk en zekerheid
De nieuwe Wet werk en zekerheid bevat maatregelen die van belang zijn voor universiteiten, zoals de wijze waarop dienstverbanden elkaar opvolgen. Cao-partijen hebben afgesproken om de cao zoveel mogelijk in aansluiting op de universitaire bedrijfsvoering daarop aan te passen. Specifieke maatregelen in de nieuwe Wet werk en zekerheid moeten nader worden bestudeerd, daarover voeren partijen in de eerste helft van 2015 aanvullend overleg.

Het onderhandelaarsakkoord wordt nog voorgelegd aan de achterban van de VSNU en de werknemersorganisaties. Bij een positief resultaat van de achterbanraadpleging is de cao op 9 januari 2015 definitief.

Het onderhandelaarsakkoord en bijlage kunt u hier teruglezen.

 

Einde bericht

 

Noot voor de redactie
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
VSNU, Babak Mohammadzadeh woordvoerder, 06 – 25 59 37 89 of mohammadzadeh@vsnu.nl