Print
 
 

VSNU ondertekent 'San Francisco declaration'

Persbericht

Focus op kwaliteit wetenschappelijk werk

Vandaag ondertekent VSNU-voorzitter Karl Dittrich namens de Nederlandse universiteiten de ‘San Francisco Declaration’. Deze internationale verklaring roept universiteiten, wetenschapsorganisaties, overheden en uitgevers op om bij de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit en maatschappelijke relevantie voorop te stellen. Het aanzien van een tijdschrift, waarin onderzoek is gepubliceerd of een meting daarvan zoals de impactfactor mag niet leidend zijn. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘We zien het ondertekenen van de San Francisco Declaration als een goede stap om te laten zien dat binnen de wetenschap de inhoudelijke kwaliteit van het werk voorop moet staan.’


De San Francisco Declaration is een initiatief van de American Society for Cell Biology (ASCB). Zij formuleerde in 2012 samen met een groep van redacteuren en uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften een reeks van aanbevelingen om onderzoek meer te laten beoordelen op basis van de kwaliteit en maatschappelijke impact van onderzoek. De verklaring roept universiteiten daarnaast op om expliciet te zijn over de criteria die ze gebruiken bij beslissingen over bevordering en het in vaste dienst nemen van onderzoekers. De verklaring is inmiddels over de hele wereld ondertekend door een grote groep wetenschappers, wetenschapsorganisaties en koepelorganisaties. De VSNU sluit zich hierbij aan.

Met het nieuwe Standard Evaluation Protocol 2015-2021 (SEP) voor onderzoeksevaluaties heeft de VSNU, samen met de KNAW en NWO, al duidelijker laten zien hoeveel nadruk de universiteiten leggen op de kwaliteit en maatschappelijke relevantie van het werk van wetenschappers. Met het ondertekenen van de San Francisco Declaration onderstrepen de Nederlandse universiteiten dit opnieuw. Karl Dittrich: ‘Deze discussies over wetenschap en wetenschapsbeleid worden op steeds meer plaatsen, internationaal gevoerd. De Nederlandse universiteiten willen daar een vooraanstaande rol in vervullen.’

Ondertekening op symposium Science in Transition
De ondertekening vindt vandaag plaats op het symposium van Science in Transition in Amsterdam. De initiatiefnemers van Science in Transition vinden dat wetenschap gewaardeerd moet worden om de wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde die het oplevert. ‘Wij vinden het heel mooi dat de VSNU deze verklaring ondertekent’, zegt prof. dr. Frank Miedema. Hij is decaan van het UMC Utrecht en een van de initiatiefnemers van Science in Transition. ‘Met de ondertekening geven Nederlandse universiteiten een belangrijk signaal af. Impactfactoren en andere bibliometrische parameters mogen niet leidend zijn bij de beoordeling van wetenschappelijke kwaliteit. De inhoud moet centraal staan.’

 

Einde bericht