Print
 
 

Onderhandelingen tussen Elsevier en universiteiten vastgelopen

PERSBERICHT

Universiteiten willen stap zetten naar vrij toegankelijke publicaties

De onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en uitgeverij Elsevier over abonnementsgelden en open access zijn vastgelopen. De universiteiten willen in lijn met het beleid van het ministerie van OCW dat wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk zijn. Daarover moeten afspraken worden gemaakt met de uitgevers. Elsevier is afgelopen week met een voorstel gekomen waarin op geen enkele manier wordt ingegaan op deze noodzakelijke verandering. De universiteiten hopen dat Elsevier alsnog met een aangepast voorstel komt. ‘We gaan onze onderzoekers vanaf nu informeren over de gevolgen van deze patstelling’, aldus Gerard Meijer, voorzitter Radboud Universiteit Nijmegen en hoofdonderhandelaar namens de VSNU.

Onderhandelingen
Met de afzonderlijke wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden van wetenschappelijke tijdschriften voor alle Nederlandse universiteiten. Dit worden de Big-Deal onderhandelingen genoemd. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder voorwaarde dat  de uitgevers bereid zijn stappen te  zetten om open access dichterbij te brengen. Verschillende uitgevers zijn terughoudend, omdat het verdienmodel dan ingrijpend wijzigt. Toch blijkt uit onderhandelingen met andere uitgevers dan Elsevier dat er wél stappen naar open access worden gezet.

Open access brengt wetenschap dichtbij
De Nederlandse universiteiten zijn met de Nederlandse overheid groot voorstander van vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie. Staatssecretaris Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat in 5 jaar 60% en in 10 jaar 100% van alle Nederlandse wetenschappelijke publicaties open access is. Veel wetenschappelijk onderzoek is met publiek geld gefinancierd, de universiteiten willen voorkomen dat er uiteindelijk dubbel betaald moet worden om open access publicaties te raadplegen.

Einde bericht

Klik hier voor meer informatie over het traject open access.

Klik hier voor de factsheet Open Access

Veelgestelde vragen over Open Access