Print
 
 

Universiteiten presenteren nieuwe studiekeuzetool ‘Studie in Cijfers’

PERSBERICHT

Minister Bussemaker lanceert ‘Studie in Cijfers’ op UvA Bachelordag 2014

 

Onderwijsminister Bussemaker lanceerde zojuist samen met de Nederlandse universiteiten de studiekeuzetool ‘Studie in Cijfers’. De lancering vond plaats aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) tijdens de UvA Bachelordag 2014. ‘Studie in Cijfers’ is een tool voor studenten die ze helpt om meer inzicht te krijgen in de inhoud van de studie en de kansen op de arbeidsmarkt. De tool is onderdeel van een breder palet aan maatregelen die universiteiten nemen om ervoor te zorgen dat aankomende studenten de juiste studiekeuze maken.

 

   

Studie in Cijfers
Met ‘Studie in Cijfers’ kunnen aankomende studenten de studie van hun keuze aan een aantal criteria toetsen. Zo kan een student zien hoe tevreden huidige studenten met de opleiding zijn en welk percentage doorstroomt naar het tweede studiejaar. Een aankomende student kan verder zien hoeveel contacturen er in het eerste jaar worden aangeboden en hoe groot de groep eerstejaarsstudenten is. Daarnaast is er informatie beschikbaar over de snelheid waarmee studenten de studie voltooien en informatie over de kansen op de arbeidsmarkt. De tool, die in nauw overleg met Studiekeuze123 en studenten- en scholierenorganisaties LAKS, ISO en LSVb is ontwikkeld, is voor iedere universitaire bacheloropleiding beschikbaar. De cijfers zijn landelijk vergelijkbaar en worden door Studiekeuze123 aan de instellingen aangeleverd. “Eén van de oorzaken dat studenten stoppen met hun opleiding is dat ze van te voren niet goed weten wat de studie precies inhoudt. Goed om te zien dat alle universiteiten nu met ‘Studie in Cijfers’ de aankomende studenten de perfecte tool bieden die informatie geeft over de inhoud van de studie én over het arbeidsmarktperspectief. Dit helpt aankomende studenten zeker om een betere keuze te kunnen maken welke opleiding zij willen gaan volgen”, alsdus minister Bussemaker.

 

 

De juiste student op de juiste plek
Een verkeerde studiekeuze is vervelend voor de student én voor de universiteit. Daarom zijn universiteiten in hun werving gericht op de juiste student op de juiste plek. De uitval in het eerste jaar van de opleiding is te hoog: 25% van de studenten gaat na zijn eerste jaar niet door met de opleiding van zijn keuze. ‘Studie in Cijfers’ moet studenten helpen meer inzicht te krijgen in de inhoud van de studie en de kansen op de arbeidsmarkt.

Maatregelen om studiesucces te verhogen
Deze studiekeuzetool is een van de maatregelen die de universiteiten nemen om het studiesucces te verhogen. In overleg met het ministerie van OCW is daarnaast de aanmelddatum voor een studie vervroegd van 31 augustus naar 1 mei en is de verplichte studiekeuzecheck ingevoerd. Uit het onderzoek van ResearchNed 2010 blijkt dat hoe eerder een scholier zich inschrijft, hoe hoger de kans is op een succesvolle studie. De vrijgekomen tijd wordt vervolgens gebruikt om via een verplichte studiekeuzecheck te ontdekken of de studie echt bij de aankomende student past. Voorbeelden van activiteiten zijn onlinevragenlijsten, individuele gesprekken, groepsopdrachten, een meet & greet met een ouderejaarsstudent, en/of een assessment.


   

   

 

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de VSNU kunt u contact opnemen met:
Bastiaan Verweij, 06-43 26 97 55 | woordvoerder