Print
 
 
 Middelbare scholen, universiteiten en bedrijven slaan de handen ineen voor aanpak lerarentekort

Middelbare scholen, universiteiten en bedrijven slaan de handen ineen voor aanpak lerarentekort

Scholen in het voortgezet onderwijs en universiteiten gaan intensiever samenwerken om meer leraren voor de klas te krijgen. In een nieuw project geven de universiteiten en VO-scholen hoger opgeleiden uit het bedrijfsleven de kans kennis te maken met het leraarschap en verlagen zij de drempel om de overstap naar het onderwijs te maken. Samen met bedrijven bieden zij geïnteresseerde, geschikte kandidaten de mogelijkheid om in een leerwerktraject op maat versneld bevoegd leraar te worden. Ook worden gegadigden actief gekoppeld aan scholen in de regio met openstaande vacatures. 
 
Grote organisaties en bedrijven zijn steeds vaker in beweging en voor medewerkers betekent dit soms een nieuwe start. In het onderwijs kan hun ervaring goed worden overgedragen op een nieuwe generatie. Bij zo’n overstap moeten zo min mogelijk drempels worden opgeworpen. Dit project gaat van start bij Shell, waar aan een grote groep natuur- en scheikundigen een maatwerktraject waarmee zij het leraarschap kunnen ontdekken wordt aangeboden. Met deze gezamenlijke inspanning wordt op een vernieuwende manier bijgedragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Dit project wordt ondersteund door het ministerie van OCW.
 
Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Scholen hebben veel moeite om voldoende goede docenten te vinden. Met de uitstroom uit de lerarenopleidingen alleen kan niet worden voldaan aan de vraag. Het is cruciaal dat we het lerarenberoep aantrekkelijker maken zodat weer meer jongeren kiezen voor een opleiding tot leraar, maar daarnaast zijn ook creatieve oplossingen als deze nodig om het lerarentekort het hoofd te bieden.”. Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten noemt de noodzakelijke flexibiliteit om het vak van docent voor mogelijke kandidaten zo aantrekkelijk mogelijk te maken: “Universitaire lerarenopleidingen van de VU, de TU Delft en de Universiteit Leiden sluiten in dit project met maatwerk nauw aan bij de gegadigde werknemers, zodat we nieuwe leraren snel en verantwoord voor de klas krijgen”. 
 
In de komende jaren komt ons land duizenden docenten tekort. De grootste tekorten manifesteren zich in de bètavakken en enkele talen. Met het vandaag gelanceerde initiatief hopen de VO-raad en de Vereniging van Universiteiten dit tekort minder groot te maken. Het is daarom ook de ambitie van beide organisaties om vaker samen te werken met bedrijven om aan goede docenten te komen. Duisenberg: “Ook in andere bedrijven en sectoren zitten potentieel veel goede docenten, die wij graag willen helpen om hun carrière voort te zetten in de klas”. “Op deze manier bieden we vakmensen die een carrièrestap naar het onderwijs misschien helemaal niet in het vizier hadden maar wel aanleg hebben een nieuw perspectief en leerlingen kunnen profiteren van een hoop extra praktijkervaring.”, aldus Rosenmöller.
 
Over het project
In samenwerking met Shell bieden scholen en universitaire lerarenopleidingen een grote groep natuur- en scheikundigen een speciaal traject aan waarmee zij het leraarschap kunnen ontdekken via een kennismakingsprogramma. Na een assessment om te bekijken of iemand geschikt is om leraar te worden, worden zij gekoppeld aan vacatures bij scholen in de regio’s Den Haag en Amsterdam waar ze vervolgens kunnen solliciteren. Via een leerwerktraject op maat worden zij, waar mogelijk deels in de tijd van de vorige werkgever, opgeleid tot academisch eerstegraads leraar. Dit project moet ertoe leiden dat er al bij de start van het schooljaar 2018-2019 nieuwe docenten aan de slag gaan.
 
VSNU&ICL Lerarenconferentie
De presentatie van deze samenwerking valt samen met de conferentie ‘Meer academici voor de klas: de universiteit als lerarenopleider’. De universiteiten hebben de afgelopen jaren, samen met de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL), het ministerie van OCW en de hogescholen, gewerkt aan het tegengaan van het lerarentekort. Op deze conferentie werden de resultaten van deze samenwerking gepresenteerd, zoals de academische PABO en een betere begeleiding van startende leraren. ICL-voorzitter Klaas van Veen: ‘De universitaire lerarenopleidingen hebben zich de afgelopen jaren op de kaart gezet, maar meer werk blijft nodig’.