Pers- & nieuwsberichten

Wetenschappers publiceren handboek voor goede selectieprocedures bij umc's, universiteiten en hogescholen. 

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Onderzoekers Netwerk Selectie en de Expertgroep Toegankelijkheid Hoger Onderwijs hebben een handboek gepubliceerd over selectieprocedures van studenten. Het doel van het boek is om universiteiten en hogescholen met numerus-fixusopleidingen handvatten te bieden bij het vormgeven van selectieprocedures. Die handvatten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen in het hoger onderwijs. Het boek werd vandaag door de schrijvers aangeboden aan UNL-voorzitter Pieter Duisenberg. Duisenberg: “Numerus-fixusopleidingen selecteren om de juiste student op de juiste plek te krijgen. Dit boek gaat universiteiten, umc’s en hogescholen helpen om dat op een nog betere manier te doen, met een solide wetenschappelijke basis.”

Stichting LLO-Katalysator verwelkomt nieuwe voorzitter Michaël van Straalen

 

 

Universiteiten over kabinetsvoorstel bindend studieadvies: slecht plan

Vandaag maakte minister Dijkgraaf zijn plannen bekend voor aanpassing van het bindend studieadvies (bsa). Vanaf collegejaar 2025-2026 hoeft een student in de eerste twee jaar nog maar de helft van de studiepunten te halen om verder te studeren. Universiteiten zijn van mening dat dit ongewenst en onverstandig is.

Leven Lang Ontwikkelen moet wettelijke activiteit zijn voor universiteiten

Universiteiten van Nederland (UNL) publiceert vandaag haar visie op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) in het Position Paper LLO 2023-2026. De deelname aan het onderwijs voor professionals is in Nederland laag, en daalt verder. De Nederlandse universiteiten willen hier wat aan doen.  UNL pleit voor de wettelijke erkenning van hoger onderwijs voor professionals, om ervoor te zorgen dat meer volwassenen in Nederland deelnemen aan scholing.

Meer grip voor universiteiten op internationale instroom

Minister Dijkgraaf heeft vandaag de Kamerbrief internationalisering in het hoger onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zet hij enkele acties uiteen om de instroom van internationale studenten beter te reguleren. De minister gaat direct aan de slag met een wetsvoorstel, waardoor universiteiten per collegejaar 2025-2026 de wettelijke mogelijkheid krijgen om op opleidingsniveau de instroom van internationale studenten beter te beheersen. Daarnaast gaan de minister en de universiteiten in gesprek over afspraken over bijvoorbeeld blijfkans, beheersing van de Nederlandse taal en informatievoorziening aan internationale studenten, zoals over huisvesting. Ook kondigt de minister wetgeving aan over het verzorgen van anderstalig onderwijs.

Minister Dijkgraaf actief in dialoog met wetenschappers tijdens Recognition & Rewards festival
 

Tijdens het Erkennen & Waarderen Festival op donderdag 13 april gingen meer dan 250 deelnemers actief met elkaar in gesprek over de verschillende elementen van het programma Erkennen & Waarderen. Ook Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nam deel aan een workshop en ging in dialoog met wetenschappers.

Onderwijsraden vragen extra kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling

De onderwijsraden doen gezamenlijk een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. Met extra geld wordt het mogelijk in de cao-onderhandelingen een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken.

Alle kennisinstellingen creëren dit jaar nog nieuwe loopbaanpaden in lijn met Erkennen & Waarderen
 

De Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers zetten een nieuwe stap in het programma Erkennen & Waarderen met de publicatie van een routekaart met concrete plannen voor de komende tijd. Zo komen er nieuwe loopbaan- en ontwikkelpaden voor wetenschappers.

Belangrijke impuls voor Open Science met nieuw regieorgaan

Universiteiten van Nederland (UNL) heeft vandaag op de TU Delft met vijftien andere partijen in het bijzijn van minister Dijkgraaf het bestuurlijke convenant regieorgaan Open Science ondertekend. Het regieorgaan gaat initiatieven en projecten financieren die tot verdere verankering van Open Science in Nederland moeten leiden.

Succesvol webinar standaard deal-termprincipes

Donderdag 16 maart organiseerden Universiteiten van Nederland en Techleap.nl het webinar ‘Spin-off Deal Term principles’. Een groep van bijna tachtig personen bestaande uit wetenschappers, investeerders, ondernemers, KTO’ers en andere geïnteresseerden schoof aan om meer te weten te komen over de standaard deal-terms principes voor universitaire spin-offs. Een werkgroep vanuit UNL heeft deze principes ontwikkeld om het onderhandelingsproces tussen universiteiten en jonge bedrijven te versnellen en daarmee de kans op groei en succes te vergroten.

@tweetsunl

RT @MinOCW: Het handboek Selectie van @UniUtrecht is beschikbaar voor iedereen die binnen opleidingen selectieprocedures vormgeeft. Het bie
3 days ago
RT @UUUSBO: De discussie over toegang tot het hoger onderwijs is de afgelopen jaren behoorlijk gepolariseerd #loting is niet neutraal en #
3 days ago
Het Handboek Selectie is zojuist aangeboden aan @PDuisenberg: Dit boek gaat numerus fixusopleidingen van universit https://t.co/rE4eU0Ofkr
3 days ago

Perscontact

Ruben Puylaert

Woordvoerder

06 13 86 10 69

Liselotte de Langen

Plv. Woordvoerder (donderdag)

06 5171 0972

rss feed van Universiteiten van Nederland nieuwsberichten

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Universiteiten van Nederland in Headlines.