Netwerk Kennissteden Nederland

 

Het Netwerk Kennissteden Nederland (NKN) is in 2009 ontstaan uit de Nederlandse universiteitssteden en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen en Kences, brancheorganisatie voor studentenhuisvesting. Al gauw bleek hoe snel de omgeving van universiteiten, hogescholen en kennissteden aan het veranderen is en hoeveel invloed dat heeft op actuele vraagstukken in de regionale kenniseconomieën. Het NKN zet dan ook in op versterking van de kennis- en innovatiekracht van Nederland als kennisland, om zo bij te dragen aan inzicht en aanpak van maatschappelijke opgaven.


Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft is voorzitter van het netwerk. Pieter Duisenberg heeft zitting in de bestuurlijke kerngroep van het netwerk namens de VSNU.

Op 2 februari 2017 tekenen de leden van het netwerk en de deelnemende steden en instellingen en de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken de City Deal ‘Kennis Maken’. Deze City Deal beoogt vergaande samenwerking van kennisinstellingen en gemeentes om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Samen gaan zij zorgen voor een rijke leeromgeving voor studenten en voor meer evidence-based stedelijk beleid.

In september 2020 presenteerde het NKN een Position Paper met daarin een herijking van het netwerk. Naast de eerder genoemde kernambities richt het NKN zich de komende periode op de volgende drie thematische vraagstukken:

  • Maatschappelijke impact van kennis vergroten
  • Kennisintensieve ecosystemen versterken
  • Stedelijke randvoorwaarden naar een hoger niveau brengen