Print
 
 

Lerarenopleidingen

 
De universiteiten werken aan het vergroten van het aantal academisch opgeleide leraren. Deze leraren leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In het VSNU-ICL Actieplan Academische Leraren VO 2019-2021 werken de universitaire lerarenopleidingen samen aan projecten die bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort en het verhogen van de kwaliteit van de lerarenopleidingen. Hiervoor wordt o.a. samengewerkt met hogescholen, scholen en het ministerie van OCW. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een actieplan voor het primair onderwijs, waarin onder andere wordt ingezet op flexibele opleidingsroutes voor overstappers uit een andere sector naar het onderwijs. Meer informatie over de universitaire lerarenopleidingen en het actieplan vindt u hier.

De universiteiten bieden verschillende opleidingen en routes tot leraar voortgezet onderwijs aan:
  • Educatieve Masters : tweejarige en eenjarige educatieve masterprogramma's. Deelnemers hebben een student-status. Dit zijn opleidingen aansluitend op een wo-bachelor- en masterprogramma. Afronding leidt tot een masterdiploma met eerstegraads certificering. 
  • Educatieve Minors : een traject van 30 ECTS dat studenten tijdens hun universitaire bacheloropleiding kunnen volgen. Na afronding wordt hun beperkte tweedegraads bevoegdheid bijgeschreven op het bachelordiploma. Dit traject wordt aangeboden sinds 2010. 
  • Educatieve Modules : een traject van 30 ECTS voor kandidaten met een afgerond bachelordiploma dat verwant is aan een schoolvak. Na afronding van de module ontvangen de kandidaten een certificaat met een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Dit certificaat geeft kandidaten vrijstellingen bij een vervolgopleiding. Educatieve modules worden aangeboden sinds 2016. 
  • Zij instroom : traject dat wordt gefinancierd met een subsidie van het ministerie van OCW. Na afronding van dit traject ontvangt de kandidaat géén masterdiploma, maar een getuigschrift met een eerstegraads bevoegdheid. Dit traject bestaat sinds het jaar 2000. 
  • Ingedaalde educatieve Masterprogramma's : binnen reguliere, niet-educatieve masterprogramma’s worden tracks aangeboden die leiden tot een eerstegraads certificering. Deze certificering wordt bijgeschreven op het master-diploma. NB: in onderstaande visual zijn deze gegevens opgenomen in de categorie Educatieve masters.  
 
In onderstaand plaatje zijn de instroomcijfers en het aantal afgegeven certificaten voor de universitaire lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs opgenomen. Het betreft een weergave op basis van een opdvraag bij de lerarenopleidingen. In het tabblad ‘Bron’ vindt u meer informatie over de opleidingstrajecten en de oorsprong van de data. 
 

 

 

NB: instroomcijfers van educatieve masteropleidingen van academische jaar 2020/2021 zijn te vinden op de webpagina masterinstroom als sector/HOOP-gebied Onderwijs. In de landeijke registratie wordt op opleidingscode geregistreerd. Een uitsplitsing naar schoolvak is daar niet mogelijk.

 

Laatst bijgewerkt op 23-6-2022