Print
 
 

De kwaliteit van Nederlandse universiteiten is van hoog niveau

De Nederlandse universiteiten hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de onderwijskwaliteit en docentkwaliteit, onder andere via de kwaliteitsafspraken. Het aantal docenten met een BKO is toegenomen en universiteiten scoren onverminderd positief op docent- en onderwijskwaliteit in de Nationale Studenten Enquête. Ook uit het aantal positieve beoordelingen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en uit internationale vergelijkingen blijkt dat de kwaliteit van onderwijs aan de Nederlandse universiteiten van hoog niveau is.

 

Thema's:

Kwaliteit is van hoog niveau

Docenten zijn didactisch bekwaam

Studenten zijn tijdens en na hun opleiding tevreden

Het Nederlands universitair onderwijs wordt internationaal goed beoordeeld

 

 

 

Kwaliteit is van hoog niveau

Alle opleidingen in Nederland worden iedere 6 jaar beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Een panel van onafhankelijke deskundigen beoordeelt of de opleiding voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Uit het structureel hoge aantal positieve beoordelingen blijkt dat het onderwijs op de universiteiten in Nederland van hoog niveau is, en dat dit niveau stabiel is. Op de website van de NVAO is een actueel overzicht van deze beoordelingsrapporten beschikbaar.

 

 

Docenten zijn didactisch bekwaam

Voor goed onderwijs zijn goede docenten onontbeerlijk, zij vormen het belangrijkste kapitaal van het hoger onderwijs. Universiteiten ondersteunen hun medewerkers in hun onderwijstaak met training, scholing en feedback. De universiteiten hebben gezamenlijk een didactische kwalificatie voor docenten ontwikkeld: de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Om de BKO te behalen doorloopt een docent een traject dat zich richt op verschillende competenties omtrent het ontwerpen, verzorgen en evalueren van onderwijs en het toetsen, beoordelen en begeleiden van studenten. De afgelopen jaren is het aantal docenten met een BKO toegenomen. Meer informatie is te vinden op onze informatiepagina over de BKO.

 

 

 

 

Studenten zijn tijdens en na hun opleiding tevreden over hun opleiding

Jaarlijks worden alle studenten in Nederland uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête. In deze enquête worden studenten gevraagd om verschillende onderdelen van hun studie, zoals de docenten, studielast en groepsgrootte, te beoordelen op een schaal van 1 tot 5. In 2022 gaven wo-studenten gemiddeld een 3,9 (op een schaal van 1 tot 5) op de vraag "Hoe tevreden ben je met de opleiding in het algemeen?".  Onderstaande grafiek laat zien hoe studenten scoren op verschillende onderwerpen binnen het vragenblok Tevredenheid in de NSE-vragenlijst.

 

 

 

 

Onder recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten wordt sinds 2009 tweejaarlijks de Nationale Alumni Enquête afgenomen. Op deze enquête geeft structureel meer dan 70% van de afgestudeerden aan dezelfde opleiding bij dezelfde universiteit opnieuw te kiezen. De betrokkenheid en kwaliteit van medewerkers en docenten en de inhoud van de gevolgde masteropleiding worden hierbij als belangrijke redenen gegeven.

 

 

 Het Nederlands universitair onderwijs wordt internationaal goed beoordeeld

In vergelijking met andere landen wordt de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs in Nederland goed beoordeeld. Op de Global Competitiveness Index, een bekende index om het concurrentievermogen van landen te bepalen, scoort Nederland heel goed. De index kijkt naar 12 elementen van concurrentievermogen, waaronder de kwaliteit van hoger onderwijs. Zowel in de algemene ranglijst als de ranglijst hoger onderwijs staat Nederland op de vierde plek. Vanuit economisch en concurrerend perspectief is het onderwijs op Nederlandse universiteiten dus van hoge kwaliteit.

 

 


 

Laatst bijgewerkt op 11-9-2023