Print
 
 

Inspirerende learning community evalueren van toelatings- en selectiebeleid

2 december 2020


De VSNU blogt! Door middel van korte verslagen bieden we een inkijkje in de werkzaamheden van de Vereniging van Universiteiten. Deze week het woord aan beleidsadviseur Anne-Roos Renkema. Zij organiseerde samen met Janneke Jansink van de Universiteit Utrecht de vijfde editie van de learning community toelating en selectie.

Op maandag 2 november vond de vijfde editie van de online learning community toelating en selectie plaats. De learning community is bedoeld om kennis en ervaring over selectiebeleid uit te wisselen. Beleidsadviseurs van de veertien universiteiten doen hieraan mee om kennis uit te wisselen, vragen te stellen, en op de hoogte te worden gehouden over state of the art-onderzoek over dit onderwerp. Voor mij was het de eerste learning community om bij te wonen – een beetje anders dan de vorige learning communities, want deze was uiteraard online.

Deze learning community stond in het teken van het evalueren van selectie- en toelatingsbeleid. Tijdens de plenaire opening presenteerden Dr. Sanne Schreurs en Dr. Kitty Cleutjens een validiteitsframework dat gebruikt kan worden als een toolbox voor het systematisch evalueren van selectieprocedures.

De deelnemers spraken in subsessies verder over het evalueren van selectiebeleid. In de eerste subsessie gaf Rifka van der Meer een presentatie over de effectiviteit van de selectie van de opleiding psychologie aan de UvA. De tweede subsessie ging over de implementatie van het ‘Kader Toelating Master’, verzorgd door Elise van Casteren en Inez Vereijken van de Radboud Universiteit. Dit kader is zo concreet mogelijk gemaakt door een handleiding, checklist en visualisatie. Hierbij is interne communicatie en monitoring van groot belang. Het feit dat het proces zo gestructureerd is, maakt dat je actief met elkaar in gesprek gaat over wat de opleidingen aan het doen zijn, het organiseert de dialoog. In de afbeelding hieronder zie je hoe de Radboud Universiteit zo gestructureerd mogelijk vorm heeft gegeven aan dit proces. (Klik hier voor een pdf van de afbeelding)Timon de Boer lichtte in een subsessie zijn onderzoek bij de masterselectie bij de faculteit Geowetenschappen toe. Een belangrijke punt uit zijn onderzoek is dat motivatiebrieven, op basis van hoe je ze evalueert en beoordeelt, een significante positieve voorspeller kunnen zijn. Het statement dat motivatiebrieven slechte voorspellers zijn, doet geen recht aan de wetenschappelijke werkelijkheid, stelt hij.

Tot slot sprak Kitty Cleutjens over het grotere plaatje van selectie. Haar presentatie liet zien dat er veel afstand is tussen wetenschappelijk onderzoek en het beleid dat op dit moment wordt gemaakt en uitgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijken diverse voordelen van decentrale selectie te worden onderstreept. Het is belangrijk dat het beleid over toelating en selectie meer leert van de wetenschap.

De learning community was een inspirerende bijeenkomst met interessante discussies. Keynotespreker Sanne Schreurs kijkt met plezier terug op de learning community: ‘Heel fijn om de interesse vanuit het veld te zien in nieuwe en inspirerende manieren om selectie te evalueren!’. In alle subsessies kwamen er interessante discussies op gang en waren deelnemers nog lang niet uitgepraat, en kwam het ook het perspectief van de studenten aan bod. We kijken uit naar de volgende learning community!


Anne-Roos Renkema

Beleidsadviseur