Print
 
 

Het Nederlands hoger onderwijs is toegankelijk

Nederland kent een toegankelijk stelsel voor hoger onderwijs. De Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 laat zien dat het aantal studenten met een beperking en het aantal eerstegeneratiestudenten is toegenomen. Ook kiest een zeer hoog percentage vwo gediplomeerden met een migratieachtergrond voor het wetenschappelijk onderwijs. 

 

Thema's:

Vwo gediplomeerden met migratieachtergrond kiezen voor de universiteit

Universiteiten hebben een regionale functie

Toegankelijkheid in internationaal perspectief

 

Vwo gediplomeerden met migratieachtergrond kiezen voor de universiteit

Een hoog percentage van de vwo gediplomeerden met een westerse en niet-westerse migratieachtergrond kiest voor het wetenschappelijk onderwijs. Slechts 3 procent van de vwo gediplomeerden met een niet-westerse migratieachtergrond en 7 procent van de vwo gediplomeerden met een westerse migratieachtergrond kiest voor het hoger beroepsonderwijs. Vwo gediplomeerden met een Nederlandse achtergrond kiezen relatief vaker voor een hbo opleiding. 

 

 

Universiteiten hebben een regionale functie

Veel instromende studenten die na het vwo beginnen met een bachelor aan een universiteit kiezen een universiteit in de regio. Toch zijn studentenaantallen niet (volledig) afhankelijk van demografische ontwikkelingen. Een aanzienlijk deel van de aanwas van studenten komt uit andere delen van het land. Universiteiten hebben daarom deels een regionale functie en deels een landelijke functie. 

 

 

Toegankelijkheid in internationaal perspectief

In vergelijking met andere Europese landen is het Nederlandse hoger onderwijsstelsel heel toegankelijk. In geen enkel ander land behalen bijvoorbeeld zoveel jongeren uit gezinnen met een laag inkomen een diploma in het hoger onderwijs.