Print
 
 

Het bruist in Nieuwegein!

2-11-2017

 

De VSNU blogt! Door middel van korte verslagen bieden we een inkijkje in de werkzaamheden van de Vereniging van Universiteiten. Deze week het woord aan onze domeinleider Onderzoek & Valorisatie Wouter Feldberg. Hij schrijft over de Nationale Wetenschapsagenda conferentie in Nieuwegein.

 
Het bruist tijdens de conferentie over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) in Nieuwegein op dinsdag 31 oktober. Dit slaat niet zozeer op de meubelboulevard waar de conferentie was, hoewel een hele andere setting juist ook weer een andere blik kan opleveren. De energie zit hem vandaag vooral in de, soms verrassende, nieuwe verbindingen die in de 25 NWA routes worden gelegd om antwoorden en oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Die nieuwe verbindingen gaan dwars door disciplines heen maar ook door verschillende kennisinstellingen: de hele kennisketen, van fundamenteel en grensverleggend onderzoek naar toegepast en praktijkgericht onderzoek vinden elkaar op belangrijke thema's.

‘Wetenschap begint in de wieg’
Het is goed om te zien dat de verschillende disciplines elkaar steeds beter weten te vinden. Een voorbeeld is big data en digitalisering waarin het belang van samenwerking van de  informatici met bijvoorbeeld juristen, sociologen, ethici en filosofen op het gebied van wetgeving, toepassing, acceptatie en impact nodig is. Ook Rob Hamer geeft aan dat juist gedrag een van de cruciale componenten is in zijn route Duurzame productie van veilig en gezond voedsel. En niet alleen de hele kennisketen is betrokken, onderzoek en de NWA gaan verder. ‘Wetenschap begint in de wieg’ wordt gesteld en inspiratie volgt onder andere van de Nierstichting, die haar onderzoeksagenda van de aankomende jaren heeft voortgebouwd op de NWA.
 
Extra investeringen in wetenschap en motor van de kenniseconomie
Naast die inhoudelijke component is er volgens Louise Gunning, voorzitter van de NWA stuurgroep, nog een reden om vandaag optimistisch te zijn in Nieuwegein. Het nieuwe kabinet heeft structureel 400 miljoen euro extra gereserveerd voor onderzoek en innovatie. Dat is niet het miljard waar de partners van de Kenniscoalitie om hadden gevraagd, maar een mooi en broodnodig begin van extra investeringen in onze wetenschap en motor van de kenniseconomie en toekomst. Hoe de investeringen precies zullen worden ingezet is nog niet helder maar het is waarschijnlijk dat ook de NWA hier een rol in zal spelen. Als je vandaag kijkt naar de energie en kansen binnen de verschillende routes lijkt dit een slimme investering.

 

Auteur