Governance & accountability

Sectorbrede akkoorden

Universiteiten van Nederland werkt op verschillende thema’s samen met andere partijen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Studentenhuisvesting

Klimaatakkoord

Sectorakkoord

Kwaliteitsafspraken

Readerregeling

Gedragscodes

Universiteiten van Nederland heeft diverse gedragscodes van toepassing op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

Medezeggenschap

Op verschillende manieren stimuleren universiteiten betrokkenheid van studenten en medewerkers bij besluitvorming binnen de instelling.

Datateam

Alle universiteiten hebben voor eigen bedrijfsvoering dataspecialisten in huis. Er bestaat in de sector een lange traditie van samenwerking, waarbij dataspecialisten kennis en ervaring uitwisselen.

Beleidsonderzoek in HO

Het hoger onderwijs is populair als object van studie. Jaarlijks wordt door een groot aantal organisaties onderzoek uitgevoerd waarbij de medewerking van universiteiten gevraagd wordt.

Publiek-private samenwerking

Voor het ontwikkelen van kennis en het omzetten van kennis naar producten hebben universiteiten en bedrijven elkaar nodig.