Print
 
 

FAQ’s over de CAO

 

De VSNU ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, of wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, verwijzen we u door naar de betreffende instantie. De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.
 

Functie-indeling

 Ik wil een verzoek indienen ter heroverweging van mijn functie-indeling. Kan dat?
In principe kan over 2 aspecten van de functie-indeling een verzoek tot heroverweging worden gemaakt. Het kan zijn dat u vindt dat uw werkzaamheden in een ander functieprofiel thuishoren dan het profiel waarin u bent ingedeeld. Maar het kan ook dat de functie wel in het goede profiel is ingedeeld, maar dat u vindt dat voor deze functie niet het juiste functieniveau is gekozen. Een werknemer die het niet eens is met zijn indeling in een functieprofiel en/of functieniveau kan de werkgever verzoeken deze indeling te heroverwegen. De werkgever vraagt over dit verzoek een advies aan een landelijke commissie. Meer informatie rondom het indienen van een verzoek tot heroverweging en de verdere procedure vindt u in het Reglement landelijke adviescommissie functieordenen 2020.
 
Welke functieprofielen en -niveaus zijn er?
Klik hier voor de functieniveaumatrix en de salarisschalen.


Laatst bijgewerkt op 17-01-2023