Print
 
 

 


 

FAQ’s over de CAO


Universiteiten van Nederland ontvangt regelmatig vragen over de cao-regelingen die voor werknemers bij de universiteiten gelden. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen per onderwerp aan. Daar waar de regeling per universiteit verschilt, vindt u een doorverwijzing. Ook wanneer de regeling complexer is, of wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke situatie, verwijzen we u door naar de betreffende instantie. De cao bevat aanvullende regels op wettelijke regelingen. De wettelijke regels zijn niet overgeschreven in de cao, maar in de cao wordt hier wel naar verwezen en deze regels gelden te allen tijde.

 

 

 

 

CAO Algemeen

 

 Wat is er veranderd na inwerkingtreding van de WNRA per 1 januari 2020?
Per 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden. Het belangrijkste gevolg van deze wet is dat de arbeidsrechtelijke (rechts-)positie van ambtenaren gelijk is gesteld aan die van werknemers in het bedrijfsleven. In de wet is bepaald dat de medewerkers van openbare universiteiten, die voorheen onder het ambtenarenrecht vielen, nu eveneens onder het arbeidsrecht van het Burgerlijk Wetboek (BW) vallen. Voor de medewerkers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en Tilburg University was dit nu al het geval. Voor invoering van de WNRA werd voor medewerkers van openbare universiteiten dan ook gesproken over het krijgen van een aanstelling bij een universiteit (bij de openbare universiteiten), maar door invoering van de WNRA tekent voortaan elke medewerker een arbeidsovereenkomst.
Meer informatie over de WNRA vindt u op deze pagina.